Levitští

Hledám varianty 'levitští' [ levitští ]. Nalezeno 6 veršù.
Deuteronomium 18:1...kralovat on i jeho synové uprostřed Izraele.  Levitští kněží, totiž celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani...
1. Letopisů 24:30... Ze synů Mušiho: Machli, Eder, Jerimot. To jsou levitští synové podle svých otcovských rodů. Také oni...
2. Letopisů 5:12...na příslušnost k oddílům se totiž posvětili), levitští zpěváci - synové Asafovi, Hemanovi i Jedutunovi se...
2. Letopisů 34:9...Chilkiášem a předali mu stříbro, které levitští strážci prahu vybrali od Manasese, Efraima a od...
2. Letopisů 35:9...kněžím 2 600 velikonočních beránků a 300 býčkůLevitští předáci - Konaniáš se svými bratry Šemajášem a...
Ezechiel 44:15...jeho službu a o všechnu práci v něm. Avšak levitští kněží, synové Sádokovi, kteří drželi stráž u ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |