Levici

Hledám varianty 'levici' [ levicí (3) levici (18) levice (5) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 48:13...zemi. Pravou rukou postavil Efraima k Izraelově levici a levou postavil Manasese k Izraelově pravici....
Genesis 48:14...na hlavu Efraima, který byl mladší, a svou levici na hlavu Manasese, ačkoli ten byl prvorozený. A...
Exodus 14:22...suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravicilevici! Egypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně...
Exodus 14:29...suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravicilevici. Toho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů;...
Soudců 3:21...Boží slovo!" Král se zvedl z křesla a vtom Ehud levicí tasil od pravého stehna meč a vrazil mu ho do břicha...
Soudců 16:29...držely chrám, a opřel se o , pravicí o jedenlevicí o druhý. " zemřu i s těmi Filištíny" zvolal Samson...
1. Královská 22:19...trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravicilevici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede Achaba, aby vytáhl a...
1. Letopisů 12:2...a uměli střílet šípy nebo metat kamení pravicílevicí. Pocházeli z pokolení Benjamín tak jako jejich bratr...
2. Letopisů 18:18...trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravicilevici. Hospodin se ptal: ‚Kdo svede izraelského krále...
Přísloví 3:16...ve své pravici třímá, bohatství a slávu držílevici. Její cesty jsou plné potěšení, její kroky vždy...
Píseň 2:6...mne jablky, neboť jsem láskou nemocná. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí objímá. Zapřísahám vás,...
Píseň 8:3...bych , moštem z granátových jablek svých. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí by objímal. Zapřísahám...
Ezechiel 16:46...sestra Samaří bydlela se svými dcerami po tvé levici, po tvé pravici pak tvá mladší sestra Sodoma se...
Ezechiel 39:3...zavedu na hory Izraele, kde ti vyrazím luklevice a šípy ti nechám vypadnout z pravice. Na izraelských...
Daniel 12:7... stojící nad hladinou řeky, zvedl svou pravicilevici k nebi a slyšel jsem, jak přísahá při Věčně živém:...
Jonáš 4:11...lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice - a k tomu tolik zvířat!" Slovo Hospodinovo, které...
Matouš 6:3...svou odměnu. Raději, když dáváš chudým, tvá levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane...
Matouš 20:22...království jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl na to Ježíš....
Matouš 20:23...pít můj kalich. Dát vám sedět po pravicilevici ovšem nenáleží mně, ale těm, pro které to připravil...
Matouš 25:33...kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. Král tehdy řekne těm po své pravici: ‚Pojďte, vy...
Matouš 25:41...mých bratrů, to jste udělali pro .' Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode , vy proklatí, do věčného...
Matouš 27:38...dva zločinci, jeden po pravici a druhý po levici. Kolemjdoucí pokyvovali...
Marek 10:37...slávě - jednoho po tvé pravici a druhého po tvé levici." "Nevíte, o co prosíte," řekl jim na to Ježíš....
Marek 10:40...podstupuji. Dát vám sedět po pravici nebo levici však není na mně. To místo patří těm, pro něž je...
Marek 15:27...zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Kolemjdoucí pokyvovali hlavami a posmívali se mu:...
Lukáš 23:33... i ty zločince - jednoho po pravici a druhého po levici. Ježíš tehdy řekl: "Otče, odpusť jim, vždyť nevědí,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |