Levé

Hledám varianty 'levé' [ levý (2) levou (3) levé (6) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 48:13...rukou postavil Efraima k Izraelově levicilevou postavil Manasese k Izraelově pravici. Izrael však...
Leviticus 14:15...Vezme také trochu oleje z mírky, odlije si do levé dlaně, namočí si v tom oleji pravý prst a sedmkrát jím...
Leviticus 14:26...pravé nohy. Z oleje si kněz trochu odlije do levé dlaně a pravým prstem jím sedmkrát stříkne před...
Soudců 5:26... dala mu mléko, ve vzácné číši přinesla smetanuLevou rukou sáhla po kolíku, pravicí po těžkém kladivu....
Soudců 7:20...oddíly zatroubily na rohy a rozbily džbány. V levé ruce drželi pochodně, v pravé beraní rohy a křičeli:...
1. Královská 7:39...stojanů postavil po pravé straně chrámu a pět po levé. Moře postavil po pravé straně v jihovýchodním rohu....
2. Královská 11:11...obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem. Potom k nim Jojada...
2. Letopisů 3:17... druhý nalevo. Ten pravý nazval Jachin, Opora, a levý Boáz, Posila. Vyrobil také bronzový oltář 20 loktů...
2. Letopisů 23:10...obklopili krále od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem. Jojada a jeho synové...
Ezechiel 4:4...je na znamení pro dům Izraele. Lehni si na levý bok a vezmi na sebe vinu domu Izraele. Po všechny dny,...
Zjevení 10:2...knížku a postavil se pravou nohou na mořelevou na zem. Vykřikl mocným hlasem, jako když řve lev, a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |