Letos

Hledám základ 'letos' [ filetos (1) letos (3) ]. Nalezeny 4 verše.
2. Královská 19:29...zpět! A toto budeš mít jako znamení, EzechiášiLetos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co...
Izaiáš 37:30...zpět! A toto budeš mít jako znamení, EzechiášiLetos budete jíst, co samo vyroste. I napřesrok jen to, co...
Jeremiáš 51:46... nebojte se zpráv, jež krajem zní. Jedna zpráva letos, jiná napřesrok - že v zemi vládne násilí a vladař...
2. Timoteus 2:17...jako rakovina. Vedou je lidé jako Hymenaios a Filetos, kteří zbloudili z cesty pravdy a podvracejí víru...

Slova obsahující letos: filetos (1) letos (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |