Letech

Hledám varianty 'letech' [ lety (2) letu (1) letech (70) let (350) ]. Nalezen 371 verš.
Genesis 1:14...noci; budou znameními k určování období, dnůlet; budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování...
Genesis 5:3...dal jméno Adam, Člověk. Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal...
Genesis 5:4...jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a potom...
Genesis 5:5...let a plodil syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel. Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše...
Genesis 5:6...930 let a potom zemřel. Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let...
Genesis 5:7...Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom...
Genesis 5:8...let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90 let, zplodil...
Genesis 5:9...912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana. Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815...
Genesis 5:10...Kénana. Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. Enoš žil celkem 905 let a potom...
Genesis 5:11...let a plodil syny a dcery. Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil...
Genesis 5:12...905 let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela. Po zplození Mahalalela žil Kénan...
Genesis 5:13... Po zplození Mahalalela žil Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery. Kénan žil celkem 910 let a potom...
Genesis 5:14...let a plodil syny a dcery. Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel. Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil...
Genesis 5:15...let a potom zemřel. Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda. Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě...
Genesis 5:16... Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě 830 let a plodil syny a dcery. Mahalalel žil celkem 895 let a...
Genesis 5:17...a plodil syny a dcery. Mahalalel žil celkem 895 let a potom zemřel. Když bylo Járedovi 162 let, zplodil...
Genesis 5:18...895 let a potom zemřel. Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha. Po zplození Enocha žil Járed ještě 800...
Genesis 5:19...Enocha. Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. Járed žil celkem 962 let a potom...
Genesis 5:20...let a plodil syny a dcery. Járed žil celkem 962 let a potom zemřel. Když bylo Enochovi 65 let, zplodil...
Genesis 5:21...962 let a potom zemřel. Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma. Po zplození Metuzaléma žil Enoch s...
Genesis 5:22...zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let...
Genesis 5:23...let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem, jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal...
Genesis 5:25... neboť ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil Lámecha. Po zplození Lámecha žil Metuzalém 782...
Genesis 5:26...Lámecha. Po zplození Lámecha žil Metuzalém 782 let a plodil syny a dcery. Metuzalém žil celkem 969 let a...
Genesis 5:27...a plodil syny a dcery. Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel. Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil...
Genesis 5:28...969 let a potom zemřel. Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl:...
Genesis 5:30...zlořečil." Po zplození Noema žil Lámech 595 let a plodil syny a dcery. Lámech žil celkem 777 let a...
Genesis 5:31...let a plodil syny a dcery. Lámech žil celkem 777 let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil...
Genesis 5:32...777 let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta. Když se lidstvo na zemi...
Genesis 6:3...smrtelník! jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a také později, se na zemi...
Genesis 7:6...byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho...
Genesis 9:28...Kanaán otročit!" Po potopě žil Noe ještě 350 let. Noe žil celkem 950 let a potom zemřel....
Genesis 9:29...potopě žil Noe ještě 350 let. Noe žil celkem 950 let a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema,...
Genesis 11:10...rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada. Sem žil po zplození Arpakšada ještě 500 let...
Genesis 11:11... Sem žil po zplození Arpakšada ještě 500 let a plodil syny a dcery. Arpakšad ve věku 35 let zplodil...
Genesis 11:12...let a plodil syny a dcery. Arpakšad ve věku 35 let zplodil Šelacha. Po zplození Šelacha žil Arpakšad ještě...
Genesis 11:13... Po zplození Šelacha žil Arpakšad ještě 403 let a plodil syny a dcery. Šelach ve věku 30 let zplodil...
Genesis 11:14...403 let a plodil syny a dcery. Šelach ve věku 30 let zplodil Hebera. Po zplození Hebera žil Šelach ještě 403...
Genesis 11:15...Hebera. Po zplození Hebera žil Šelach ještě 403 let a plodil syny a dcery. Heber ve věku 34 let zplodil...
Genesis 11:16...403 let a plodil syny a dcery. Heber ve věku 34 let zplodil Pelega. Po zplození Pelega žil Heber ještě 430...
Genesis 11:17...Pelega. Po zplození Pelega žil Heber ještě 430 let a plodil syny a dcery. Peleg ve věku 30 let zplodil...
Genesis 11:18...430 let a plodil syny a dcery. Peleg ve věku 30 let zplodil Reúa. Po zplození Reúa žil Peleg ještě 209 let...
Genesis 11:19...Reúa. Po zplození Reúa žil Peleg ještě 209 let a plodil syny a dcery. Reú ve věku 32 let zplodil...
Genesis 11:20...209 let a plodil syny a dcery. Reú ve věku 32 let zplodil Seruga. Po zplození Seruga žil Reú ještě 207...
Genesis 11:21...Seruga. Po zplození Seruga žil Reú ještě 207 let a plodil syny a dcery. Serug ve věku 30 let zplodil...
Genesis 11:22...207 let a plodil syny a dcery. Serug ve věku 30 let zplodil Náchora. Po zplození Náchora žil Serug ještě...
Genesis 11:23...Náchora. Po zplození Náchora žil Serug ještě 200 let a plodil syny a dcery. Náchor ve věku 29 let zplodil...
Genesis 11:24...200 let a plodil syny a dcery. Náchor ve věku 29 let zplodil Teracha. Po zplození Teracha žil Náchor ještě...
Genesis 11:25... Po zplození Teracha žil Náchor ještě 119 let a plodil syny a dcery. Terach ve věku 70 let zplodil...
Genesis 11:26...119 let a plodil syny a dcery. Terach ve věku 70 let zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Toto je Terachův rod....
Genesis 11:32...do Cháranu, usadili se tam. Terach žil 205 let a zemřel v Cháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi:...
Genesis 12:4...odešel z Cháranu, bylo Abramovi sedmdesát pět let. Abram s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota...
Genesis 14:4...v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi, ale třináctého roku se...
Genesis 15:13...tam budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let. však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a...
Genesis 16:3...syny skrze ni." A Abram ji poslechl. Deset let poté, co se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala...
Genesis 16:16...porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let. Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu...
Genesis 17:1...šest let. Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí...
Genesis 17:17...na tvář, zasmál se a pomyslel si: "Copak se stoletému narodí syn? Copak Sára v devadesáti letech porodí?"...
Genesis 17:24...tělo bylo obřezáno, když mu bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když...
Genesis 17:25...syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct let. Abraham a jeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož...
Genesis 21:5...Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom...
Genesis 23:1... Gachama, Tachaše a Maaku. Sára žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě...
Genesis 25:7...syna Izáka, do východní země. Abraham žil 175 let. V utěšeném věku, stár a spokojen pak Abraham vydechl...
Genesis 25:17...knížat jednotlivých kmenů. Izmael se dožil 137 let. Potom vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu....
Genesis 25:20...zplodil Izáka. Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce Betuela z...
Genesis 25:26... Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi šedesát let. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu,...
Genesis 26:34... Studna přísahy. Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetejce Beerího, a...
Genesis 29:18...Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti...
Genesis 29:20...Zůstaň u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval....
Genesis 29:27...druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil. Strávil svatební týden s Leou a...
Genesis 29:30...než Léu. Sloužil pak u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel...
Genesis 31:38...nás dva rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratily. Berany z tvého...
Genesis 31:41...z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě dcery a šest...
Genesis 35:28... kde pobýval Abraham i Izák. Izák se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a...
Genesis 41:1... Úplně na něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo...
Genesis 41:26... co se chystá učinit: Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm let - je to jeden a...
Genesis 41:27...a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů sežehlých...
Genesis 41:29... Hle, na celou egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu,...
Genesis 41:30...let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu hojnost...
Genesis 41:34... ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země. Úředníci ...
Genesis 41:35... Úředníci během těch nadcházejících dobrých let shromažďují všechny potraviny, uskladní obilí pod...
Genesis 41:36...vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě nastane, a země se nezhroutí...
Genesis 41:46...faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou...
Genesis 41:47...faraona a procházel celou egyptskou zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef...
Genesis 41:48...vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po sedm let v egyptské zemi shromažďoval všechny potraviny a...
Genesis 41:53...učinil plodným." Když pak v Egyptě uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef...
Genesis 41:54...uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hlad,...
Genesis 45:6...roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh poslal před...
Genesis 45:11...tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti...
Genesis 47:8...požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob...
Genesis 47:9..."Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a těžký život....
Genesis 47:28...a rozmnožili. Jákob žil v egyptské zemi sedmnáct let a dožil se věku 147 let. Když se přiblížil čas...
Genesis 50:22...spolu s rodinou svého otce a dožil se věku 110 let. Viděl Efraimovy syny do třetího pokolení a syny...
Genesis 50:26... kosti odsud!" Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložili v Egyptě do rakve. Toto...
Exodus 2:23..."Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému...
Exodus 6:16...Geršon, Kehat a Merari. Levi se dožil věku 137 let. Synové Geršonovi: Libni a Šimei se svými rodinami...
Exodus 6:18... Jishar, Hebron a Uziel. Kehat se dožil věku 133 let. Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské...
Exodus 6:20...Árona a Mojžíše. Amram se dožil věku 137 let. Synové Jisharovi: Korach, Nefeg a Zichri...
Exodus 7:7...mluvili k faraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát tři. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi...
Exodus 12:40...na cestu. Pobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly všechny...
Exodus 12:41...trval 430 let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta...
Exodus 16:35...Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli bydlet; tu manu...
Exodus 21:2...koupíš hebrejského otroka, u tebe slouží šest let, ale sedmého roku zadarmo odejde na svobodu....
Exodus 23:10...přistěhovalců, když jste žili v Egyptě!" "Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku...
Leviticus 25:3...zachovávat Hospodinův sobotní odpočinek. Šest let osívej své pole, prořezávej svou vinici a shromažďuj...
Leviticus 25:8...jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních let, sedmkrát sedm let, takže ti doba sedmi sobotních let...
Leviticus 25:15...kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle počtu...
Leviticus 25:16...sklízet úrodu, ti jej prodá. Čím více zbývá let, tím vyšší bude cena. Čím méně zbývá let, tím bude cena...
Leviticus 25:50...cena je úměrná mzdě nádeníka za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné...
Leviticus 25:51...nádeníka za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné odpovídající část z ceny, za...
Leviticus 25:52...byl koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich. Bude s ním...
Leviticus 25:54...nikdo krutě nepanoval. Nebude-li však v těchto letech vykoupen, odejde v létě milosti - on a s ním i jeho...
Leviticus 27:3...takto: cena za muže od dvaceti do šedesáti let bude 50 šekelů stříbra (měřeno šekelem svatyně)....
Leviticus 27:5...cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve...
Leviticus 27:6...10 šekelů. Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude cena za chlapce 5 a za dívku 3 šekely stříbra. Ve...
Leviticus 27:7...a za dívku 3 šekely stříbra. Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li...
Leviticus 27:18... po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do léta milosti, takže určenou cenu sníží....
Numeri 1:3...oddílů všechny bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž,...
Numeri 1:18...rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let výše byli jeden po druhém zahrnuti do jmenného seznamu,...
Numeri 1:20...seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Ruben čítalo 46 500 mužů...
Numeri 1:22...seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Šimeon čítalo 59 300 mužů...
Numeri 1:24...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Gád čítalo 45 650 mužů...
Numeri 1:26...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Juda čítalo 74 600 mužů...
Numeri 1:28...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Isachar čítalo 54 400 mužů...
Numeri 1:30...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Zabulon čítalo 57 400 mužů...
Numeri 1:32...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Efraim čítalo 40 500 mužů...
Numeri 1:34...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Manases čítalo 32 200 mužů...
Numeri 1:36...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Benjamín čítalo 35 400 mužů...
Numeri 1:38...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Dan čítalo 62 700 mužů...
Numeri 1:40...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Ašer čítalo 41 500 mužů...
Numeri 1:42...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Neftalí čítalo 53 400 mužů...
Numeri 1:45...počet všech bojeschopných Izraelitů od dvaceti let výše, započtených podle jejich otcovských domů: Úhrnem...
Numeri 4:3... Započti každého ve věku od třiceti do padesáti let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu...
Numeri 4:23...a rodů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal...
Numeri 4:30...domů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal...
Numeri 4:35...domů. Započítal ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání, a...
Numeri 4:39...otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu...
Numeri 4:43...otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu...
Numeri 4:47... všech, kdo byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla služby při Stanu setkávání a díla nošení...
Numeri 8:24..."Toto platí pro levity: Od pětadvaceti let každý z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu...
Numeri 8:25...aby konal práci při Stanu setkávání. Od padesáti let se pak z pracovní služby vrátí a nebude sloužit....
Numeri 13:22... potomci Anakovi. (Hebron byl postaven o sedm let dříve než egyptský Soan.) Když došli k údolí Eškol,...
Numeri 14:29...z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let výše, nikdo z vás, kdo jste proti mně reptali, nevejde...
Numeri 14:33...na této poušti. Vaši synové budou čtyřicet let tuláky v poušti a ponesou následky vašeho smilstva,...
Numeri 14:34... do poslední nepadnou na poušti. Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste...
Numeri 26:2..."Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého,...
Numeri 32:11...z těch, kdo vyšli z Egypta, nikdo starší dvaceti let nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil...
Numeri 32:13...proti Izraeli hněvem a nechal je čtyřicet let bloudit po poušti, dokud to pokolení, které se...
Numeri 33:39... Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let. Tenkrát se aradský král, Kanaánec sídlící v Negevu v...
Deuteronomium 2:7...tvé putování touto velikou pouští. čtyřicet let je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou a nic ti nescházelo." A...
Deuteronomium 2:14...po překročení potoku Zered trvalo třicet osm let. Celé to pokolení bojovníků mezitím v táboře do...
Deuteronomium 8:2... Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby pokořil a vyzkoušel a aby poznal, co...
Deuteronomium 8:4...z Hospodinových úst. Tvůj oděv za těch čtyřicet let nezchátral a tvé nohy neotekly. Věz tedy ve svém srdci,...
Deuteronomium 15:12... prodá do otroctví, odslouží u tebe šest let, ale sedmého roku jej propustíš na svobodu. ho budeš...
Deuteronomium 15:18...jej na svobodu - vždyť se ti za těch šest let vyplatil dvakrát více nežli nádeník! Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 29:4... oči k vidění ani uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po poušti. Vaše oděvy na vás nezchátraly...
Deuteronomium 31:2...všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále vycházet a vcházet před vámi. Navíc mi...
Deuteronomium 34:7...nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest nevyprchala. Synové...
Jozue 5:6... Synové Izraele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten národ bojovníků vyšlých z Egypta do...
Jozue 14:7...muži Mojžíšovi o mně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když Hospodinův služebník Mojžíš vyslal z...
Jozue 14:10...uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael...
Jozue 24:29... služebník Hospodinův, zemřel. Bylo mu sto deset let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-serachu v...
Soudců 2:8... služebník Hospodinův, zemřel ve věku sto deseti let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-cheresu v...
Soudců 3:8... Izraelci pak sloužili Kušanu Rišatajimovi osm let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil...
Soudců 3:11... takže ho přemohl. Země pak měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kenazův, zemřel. Potom však synové...
Soudců 3:14...pak sloužili moábskému králi Eglonovi osmnáct let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil...
Soudců 3:30...Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát let. Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set...
Soudců 4:3...Sisera měl devět set železných vozů a po dvacet let syny Izraele krutě utiskoval. V době soudila Izrael...
Soudců 5:31...vychází v síle své! Země pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však jednali v Hospodinových očích zle...
Soudců 6:1...a tak je Hospodin vydal do rukou Midiánu na sedm let. Midiánci utlačovali Izrael tak krutě, že si Izraelci...
Soudců 6:25...ze stáda svého otce, toho druhého býka, sedm let starého. Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci, a...
Soudců 8:28... Za Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let. Jerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil domů a bydlel...
Soudců 10:2...v Efraimských horách a soudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl pohřben v Šamiru. Po něm povstal Jair...
Soudců 10:3...Jair Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet let. Měl třicet synů, kteří jezdili na třiceti oslech a...
Soudců 10:8...a Amoncům, kteří je toho roku porobili. Osmnáct let pak sužovali všechny Izraelce na emorejském území za...
Soudců 11:26...Izraeli? Copak s ním bojoval? tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v Aroeru a...
Soudců 12:7...42 000 Efraimců. Jiftach soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben ve svém...
Soudců 12:9...přivedl třicet dívek odjinud. Soudil Izrael sedm let. Když Ibcan zemřel, byl pohřben v Betlémě...
Soudců 12:11...soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael deset let. Když Elon Zabulonský zemřel, byl pohřben v Ajalonu v...
Soudců 12:14...jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil Izrael osm let. Když Abdon, syn Hilela Piratonského, zemřel, byl...
Soudců 13:1...očích zle, a tak je Hospodin vydal na čtyřicet let do rukou Filištínů. Byl jeden muž z Coreje, z Danova...
Soudců 15:20...soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let. Samson se jednou vydal do Gazy. Uviděl tam jednu...
Soudců 16:31...v hrobě jeho otce Manoacha. Soudil Izrael dvacet let. V Efraimských horách byl jeden muž jménem Míkajáš...
Růt 1:4...Orpa a druhá Rút. Když tam bydleli asi deset let, zemřeli také Machlon a Kiljon. A tak ta žena zůstala...
1. Samuel 4:15... aby mu to oznámil. (Elímu bylo devadesát osm let a oči mu nesloužily, takže neviděl.) "Právě jdu z...
1. Samuel 4:18...starý a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla těhotná a měla...
1. Samuel 7:2...Truhla spočinula v Kiriat-jearimu, uběhlo mnoho let. Po dvaceti letech, když se celý dům Izraele roztoužil...
1. Samuel 13:1...králem zničeni." Saul se stal králem ve třiceti letech. Když kraloval nad Izraelem druhým rokem, vybral si...
2. Samuel 2:10... syn Saulův, začal kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva roky. Dům Judy ale následoval Davida....
2. Samuel 2:11... David kraloval nad domem Judy v Hebronu sedm let a šest měsíců. Abner, syn Nerův, vytáhl s vojáky...
2. Samuel 4:4...zpráva o Saulovi a Jonatanovi, mu bylo pět let. Jeho chůva ho vzala do náruče a dala se na útěk. Jak...
2. Samuel 5:4...za krále nad Izraelem. Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let. Sedm let...
2. Samuel 5:5...se stal králem, a kraloval čtyřicet let. Sedm let a šest měsíců kraloval v Hebronu nad Judou a dalších...
2. Samuel 15:7...krále. Tak si získal srdce Izraelců. Po čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do...
2. Samuel 19:33... Barzilaj byl velmi starý, bylo mu osmdesát let. To on se o krále staral během jeho pobytu v Machanajim...
2. Samuel 19:35...postarám o tebe." Barzilaj ale namítl: "Kolik let života mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhůru do...
2. Samuel 19:36...s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát let. Copak ještě rozeznám dobré od špatného? Copak by tvůj...
1. Královská 2:11... David kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet let. Sedm let kraloval v Hebronu a třiatřicet let kraloval...
1. Královská 2:39..." Šimei pak dlouho bydlel v Jeruzalémě. Po třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi...
1. Královská 6:38...a podle všech plánů. Šalomoun ho stavěl sedm let. Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct let - tak...
1. Královská 7:1...let. Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct let - tak dlouho mu trvalo dokončit celý palác. Vystavěl si...
1. Královská 9:10...chrám i královský palác, během dvaceti let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun týrskému králi...
1. Královská 11:42...v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě...
1. Královská 14:20...izraelských králů. Jeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat...
1. Královská 14:21...syn Šalomounův. Stal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let kraloval v Jeruzalémě, ve městě,...
1. Královská 15:10...Asa. Kraloval v Jeruzalémě čtyřicet jedna let. Jeho babička se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova. Asa...
1. Královská 15:33...Baaša, syn Achiášův. Kraloval dvacet čtyři let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se...
1. Královská 16:23...roce judského krále Asy a kraloval dvanáct let. Prvních šest let kraloval v Tirse, pak ale koupil od...
1. Královská 16:29... Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet dva let a páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni...
1. Královská 17:1... Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť - jedině na slovo." Potom...
1. Královská 22:42...Achaba. Jošafat se ujal království v pětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka...
2. Královská 3:1...Joram, syn Achabův, a kraloval v Samaří dvanáct let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, ačkoli ne...
2. Královská 8:1...do této země přivolal hlad a ten potrvá sedm let." Žena se zařídila, jak Boží muž řekl. Odstěhovala se s...
2. Královská 8:2...se s celou rodinou pryč a strávila sedm let ve filištínské zemi. Když těch sedm let uplynulo,...
2. Královská 8:3...sedm let ve filištínské zemi. Když těch sedm let uplynulo, vrátila se odtud a přišla ke králi, aby se...
2. Královská 8:17... syn Jošafatův. Stal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale...
2. Královská 8:26... syn Jehoramův. Stal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se...
2. Královská 10:36...kraloval v Samaří nad Izraelem celkem dvacet osm let. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je...
2. Královská 11:3...zabit. Ukrýval se s v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku kněz Jojada...
2. Královská 12:1...paláce popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech. Začal kralovat sedmého roku Jehuova a kraloval v...
2. Královská 12:2...roku Jehuova a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Cibia z Beer-šeby. Po celou...
2. Královská 13:1...Joachaz, syn Jehuův. Kraloval v Samaří sedmnáct let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Následoval...
2. Královská 13:10...stal Jehoaš, syn Joachazův. Kraloval šestnáct let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil...
2. Královská 14:2... krále judského. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka...
2. Královská 14:17...krále Jehoaše, syna Joachazova, ještě patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou, jak známo, sepsány v...
2. Královská 14:21...lid pak vzal Azariáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše....
2. Královská 14:23... syn Jehoašův. Kraloval v Samaří čtyřicet jedna let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil...
2. Královská 15:2... syn Amaciáše. Stal se králem v šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka...
2. Královská 15:17...Menachem, syn Gadiho. Kraloval v Samaří deset let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Za celou tu...
2. Královská 15:27...Pekach, syn Remaliášův. Kraloval v Samaří dvacet let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil...
2. Královská 15:33...Jotam, syn Uziášův. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se...
2. Královská 16:2...Achaz, syn Jotamův. Stal se králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však,...
2. Královská 17:1...stal Hošea, syn Ely. Kraloval v Samaří devět let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, i když ne...
2. Královská 18:2... syn Achazův. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka...
2. Královská 18:10...proti Samaří a oblehl je. Teprve po třech letech je dobyl. Samaří padlo v šestém roce Ezechiášovy...
2. Královská 20:6...vejdeš do Hospodinova chrámu. Přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou...
2. Královská 21:1...syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Jeho matka...
2. Královská 21:19...jeho syn Amon. Amon se stal králem v dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. Jeho matka se...
2. Královská 22:1...jeho syn Jošiáš. Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Jeho matka...
2. Královská 23:31...jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se...
2. Královská 23:36...Nekóovi. Joakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se...
2. Královská 24:1...a Joakim se stal jeho vazalem. Po třech letech se ale proti němu vzbouřil. Hospodin však na něj...
2. Královská 24:8...po řeku Eufrat. Joakin se stal králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se...
2. Královská 24:18...Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se...
1. Letopisů 2:21...Becaleela. Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce Gileádova. Miloval se s ...
1. Letopisů 3:4...šest se mu narodilo v Hebronu, kde kraloval sedm let a šest měsíců. Dalších třiatřicet let kraloval v...
1. Letopisů 29:27...a jeho vláda nad Izraelem trvala čtyřicet let. Sedm let kraloval v Hebronu a třiatřicet let v...
2. Letopisů 8:1...Hospodinův chrám i královský palác během dvaceti let. Po jejich uplynutí stavěl města, která Šalomounovi dal...
2. Letopisů 9:30...v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě...
2. Letopisů 12:13...pevnou rukou. Stal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let kraloval v Jeruzalémě, ve městě,...
2. Letopisů 13:23...jeho syn Asa. V jeho době země zažívala deset let míru. Asa dělal, co je správné a dobré v očích...
2. Letopisů 14:5...budovat opevněná města. Nikdo proti němu v těch letech neválčil, neboť mu Hospodin dopřál odpočinutí....
2. Letopisů 18:2...svého syna spojenectví s Achabem. Po několika letech Achaba navštívil v Samaří a ten pro něj a pro jeho...
2. Letopisů 20:31... Jošafat se stal judským králem v pětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka...
2. Letopisů 20:35...králů. Judský král Jošafat se v pozdějších letech spolčil s izraelským králem Achaziášem, což byl...
2. Letopisů 21:5...vůdců. Jehoram se stal králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale...
2. Letopisů 21:19...střevní chorobou. Po dlouhé době, téměř po dvou letech, mu kvůli nemoci vyhřezla střeva, takže zemřel v...
2. Letopisů 21:20...udělal jeho otci. Stal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Když odešel, nikdo...
2. Letopisů 22:2...judským králem. Stal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se...
2. Letopisů 22:12... Ukrýval se u nich v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku Jojada...
2. Letopisů 24:1...byla popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se...
2. Letopisů 24:15...zestárl a naplnil svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě Davidově mezi králi,...
2. Letopisů 25:1...Amaciáš. Amaciáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka...
2. Letopisů 25:5...tisíců a setnin. Sečetl všechny od dvaceti let výše a zjistil, že 300 000 bojeschopných mužů,...
2. Letopisů 25:25...krále Jehoaše, syna Joachazova, o patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou od počátku do konce...
2. Letopisů 26:1...lid pak vzal Uziáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše....
2. Letopisů 26:3...u svých předků. Uziáš se stal králem v šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka...
2. Letopisů 27:1...syn Jotam. Jotam se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se...
2. Letopisů 27:8...a judských králů. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Když pak Jotam...
2. Letopisů 28:1...jeho syn Achaz. Achaz se stal králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však,...
2. Letopisů 29:1...Ezechiáš. Ezechiáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka...
2. Letopisů 31:16...jako starým. Rozdělovali je všem mužům od tří let výše, kteří byli uvedeni ve jmenných seznamech - všem,...
2. Letopisů 31:17...svých otcovských rodů, a také levitům od dvaceti let výše podle jejich služebního zařazení a směny. Rodové...
2. Letopisů 33:1...syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Páchal, co...
2. Letopisů 33:21...syn Amon. Amon se stal králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. I on páchal, co je...
2. Letopisů 34:1...jeho syna Jošiáše. Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Dělal, co...
2. Letopisů 36:2...jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Pak ho egyptský...
2. Letopisů 36:5...do Egypta. Joakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Páchal, co je...
2. Letopisů 36:9...syn Joakin. Joakin se stal králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce a deset dní....
2. Letopisů 36:11...Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Páchal, co je...
2. Letopisů 36:21...užívala svých sobot; odpočívala plných sedmdesát let. Prvního roku perského krále Kýra se Hospodinovo slovo...
Ezdráš 3:8...chrámu pověřili levity starší dvaceti let. Řízení prací na Božím domě se ujal Jošua se svými syny...
Ezdráš 5:11...a stavíme chrám, který tu stával kdysi před lety a který stavěl a dokončil veliký izraelský král. Když...
Nehemiáš 5:14...zachoval podle tohoto slova. Celých těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku,...
Nehemiáš 9:21...manu, dal jsi jim vodu, když žíznili. Čtyřicet let ses o na poušti staral; nic jim nechybělo, oděv...
Nehemiáš 9:30... zatvrzovali šíji, slyšet nechtěli. Tolik let ses s nimi trpělivě vláčel! Svým Duchem jsi je varoval...
Job 39:26...všechen křik. Řídí se sokol tvým rozumem, kdyžletu na jih křídla rozestře? Vznese se orel na tvůj povel,...
Job 42:16...jejich bratry. Potom Job žil ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a děti svých dětí do čtvrtého...
Žalmy 90:4...se, smrtelníci, zpět!" Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina! Spláchneš je -...
Žalmy 90:10...s povzdechem. Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou...
Žalmy 95:10... co umím, to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let, jsem si řekl: "Ten lid pobloudilé srdce, ...
Kazatel 6:3...člověk třeba sto dětí a dožil se velké spousty let, kdyby však v životě nezakusil štěstí a nakonec neměl...
Kazatel 6:6... ale klid. Kdyby ten člověk žil dvakrát tisíc let, kdyby však štěstí nezažil - což všichni tamtéž nemíří?...
Kazatel 11:8... Jakkoli dlouho člověk žije, ze všech těch let se raduje - ale přitom pamatuje, kolik jej čeká...
Izaiáš 7:8...Damašek a hlavou Damašku Recin. Za pětašedesát let bude Efraim rozdrcen, takže nebude národem. Hlavou...
Izaiáš 23:15...V ten den se na Týr zapomene na sedmdesát let, na dobu jednoho královského života. Po sedmdesáti...
Izaiáš 23:17... zpívej, si na tebe vzpomenou! Po sedmdesáti letech Hospodin znovu navštíví Týr. Ten se však vrátí ke...
Izaiáš 38:5...a viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou...
Izaiáš 65:20...by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta let nedosáhne, bude...
Jeremiáš 2:32...Můj lid však na zapomněl - kolik je to let? Jak jsi šikovná v honbě za milováním! I nejhorší coury...
Jeremiáš 25:3...obyvatelům Jeruzaléma řekl: "Je to třiadvacet let - od třináctého roku judského krále Jošiáše, syna...
Jeremiáš 25:11...hrůzná pustina a tyto národy budou po sedmdesát let otročit babylonskému králi. se těch sedmdesát let...
Jeremiáš 25:12...otročit babylonskému králi. se těch sedmdesát let naplní, potrestám babylonského krále i jeho národ za...
Jeremiáš 28:3...Izraele: ‚Jho babylonského krále zlámu! Do dvou let vrátím zpět na toto místo všechny cennosti Hospodinova...
Jeremiáš 28:11...lidu promluvil: "Tak praví Hospodin: ‚Do dvou let takto zlámu jho babylonského krále Nabukadnezara na...
Jeremiáš 29:10...Hospodin: se naplní sedmdesát babylonských let, znovu si vás povšimnu a splním vám své zaslíbení, že...
Jeremiáš 31:19...se a jsem zahanben, že nesu potupu svých mladých let.' Není snad Efraim můj drahý syn? Není dítě, které...
Jeremiáš 34:14...se ti prodal do otroctví. Odslouží u tebe šest let, ale potom jej propustíš na svobodu.' Vaši otcové ...
Jeremiáš 52:1... Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě 11 let. Jeho matka se...
Ezechiel 1:1...Rozhněval ses na nás přespříliš? Ve třiceti letech jsem byl mezi vyhnanci u průplavu Kebar. Pátého dne...
Ezechiel 4:5...jejich vinu. Odpočítal jsem ti tolik dnů, kolik let trvaly jejich viny: poneseš vinu domu Izraele po 390...
Ezechiel 22:4... Přivolalo jsi svůj soudný den, konec tvých let nadešel. Proto vydám potupě mezi pohany a posměchu...
Ezechiel 29:11... dokonce ani noha zvířete a nebude se tam bydlet po čtyřicet let. Udělám z Egypta tu nejpustější ze...
Ezechiel 29:12...zpustošených zemí a její města budou po čtyřicet let ta nejzbořenější ze všech měst. Rozptýlím Egypťany mezi...
Ezechiel 29:13...toto praví Panovník Hospodin: těch čtyřicet let uplyne, shromáždím Egypťany z národů, mezi něž byli...
Ezechiel 38:8...velitel. Po dlouhé době budeš povolán, po mnoha letech přitáhneš do země, která se vzpamatovala z válek a...
Ezechiel 39:9...i šípy, kyje i kopí. Budou s nimi topit sedm let. Nebudou nosit dříví z polí ani ho kácet v lesích,...
Daniel 6:1...pak obdržel Darjaveš Médský ve věku dvaašedesáti let. Darjaveš se rozhodl ustanovit po celém královském...
Daniel 9:2...Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let. Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v...
Daniel 11:6...ovládne ještě větší říši nežli on. Po mnoha letech pak obě království uzavřou spojenectví. Dcera...
Daniel 11:13... ještě větší než to předešlé, a po několika letech se s mohutnou a vyzbrojenou armádou na pochod....
Amos 2:10...kořeny. jsem vás vyvedl z Egypta a čtyřicet let po poušti vedl vás, aby vám emorejská země připadla. Z...
Amos 5:25...Přinášeli jste mi oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Nosili jste svého "krále"...
Abakuk 3:2...stojím s úžasem. Oživ je, Hospodine, znovu po letech, po všech těch letech je znovu zjev, na slitování se...
Zachariáš 1:12...městy? Vždyť se na hněváš sedmdesát let!" A Hospodin andělu mluvícímu se mnou odpověděl...
Zachariáš 7:3...truchlit a postit se, jak to děláme tolik let?" Tehdy jsem dostal slovo Hospodina...
Zachariáš 7:5...všemu lidu této země i kněžím: sedmdesát let se vždy v pátém a sedmém měsíci postíte a naříkáte -...
Matouš 2:16...okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se...
Matouš 9:20... Náhle se zezadu přiblížila žena, která dvanáct let trpěla krvácením, a dotkla se cípu jeho roucha. Řekla...
Marek 5:25...se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let krvácela. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila...
Marek 5:42...vstala a začala se procházet. Bylo dvanáct let. Přítomných se zmocnil nesmírný úžas, ale on jim jasně...
Lukáš 2:36...věku. Když se jako dívka vdala, žila sedm let se svým mužem a potom byla vdovou do svých osmdesáti...
Lukáš 2:37...a potom byla vdovou do svých osmdesáti čtyř let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty...
Lukáš 2:42...do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct let, putovali se účastnit slavnosti jako obvykle. Když...
Lukáš 3:23...Ježíš začínal své působení, bylo mu asi třicet let. Byl to (jak se myslelo) syn Josefa, syna Elího, syna...
Lukáš 8:43...stran. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením. Utratila všechno své živobytí na...
Lukáš 12:19...moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij, užívej!' Bůh mu ale řekl: ‚Ty...
Lukáš 13:11... A hle, byla tam žena postižená osmnáct let duchem nemoci; byla sehnutá tak, že se vůbec nemohla...
Lukáš 13:16... kterou satan držel svázanou osmnáct let, nesměla být v sobotu rozvázána ze svého pouta?" Když...
Lukáš 15:29...a prosil ho, odpověděl mu: ‚Podívej se, kolik let ti sloužím! Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz,...
Jan 2:20...ho postavím." "Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!" řekli na to Židé. "A ty ho postavíš za tři dny?" (On...
Jan 5:5...mezi nimi jeden člověk, nemocný třicet osm let. Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je dlouho...
Jan 8:57...ho a zaradoval se." "Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to Židé. Ježíš...
Skutky 4:22...Boha za to, co se stalo - člověk přes čtyřicet let chromý byl zázračně uzdraven! Poté, co byli propuštěni,...
Skutky 7:6...zemi. Budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let. Národ, jemuž budou otročit, ale budu soudit,' řekl Bůh...
Skutky 7:23...ve slovech i skutcích. Když mu bylo čtyřicet let, rozhodl se navštívit své bratry, syny Izraele. Uviděl,...
Skutky 7:30...zemi, kde zplodil dva syny. Po dalších čtyřiceti letech se mu na poušti u hory Sinaj ukázal anděl v plameni...
Skutky 7:36...v egyptské zemi, na Rudém moři a po čtyřicet let na poušti. Tento Mojžíš řekl synům Izraele: ‚Bůh vám z...
Skutky 7:42...jste snad mně své oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Vztyčili jste stánek Molocha...
Skutky 9:33...jménem Eneáš, který byl ochrnutý a osm let byl upoután na lůžko. Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš...
Skutky 13:18...jej odtud svou vztaženou paží. Po čtyřicet let snášel jejich způsoby na poušti, a když vyhladil sedm...
Skutky 13:20...zem losem. To vše trvalo asi čtyři sta padesát let. do proroka Samuele jim dával soudce. Když pak...
Skutky 13:21... muže z pokolení Benjamínova. Po čtyřiceti letech jej však zavrhl a pozdvihl jim za krále Davida, o...
Skutky 24:10...slova: "Vím, že náš národ spravuješ již řadu let, a tak se budu hájit s klidnou myslí. Jak si můžeš...
Skutky 24:17...vždy čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Po letech jsem se vrátil do Jeruzaléma, abych svému národu...
Skutky 24:27...často zavolat, aby si pohovořili. Po dvou letech Felixe v úřadu vystřídal Porcius Festus. Felix se...
Římanům 4:19...početné bude tvé símě." I když mu bylo skoro sto let, neochaboval ve víře při pohledu na své nemohoucí...
Římanům 15:23...krajích nemám místo, a protože vás mnoho let toužím navštívit, rád bych to udělal cestou do Španěl....
2. Korintským 12:2...Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety vytržen do třetího nebe - nevím, zda v těle nebo...
Galatským 1:18...a později se vrátil do Damašku. Teprve po třech letech jsem přišel do Jeruzaléma, abych se seznámil s...
Galatským 2:1...oslavovali kvůli mně Boha. Po čtrnácti letech jsem se pak vrátil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal...
Galatským 3:17... Chci tím říci toto: Zákon zavedený po 430 letech nemůže zrušit smlouvu předtím schválenou Bohem, a...
Židům 3:9...a pokoušeli - co umím, viděli po čtyřicet let! Roztrpčen tím pokolením jsem tehdy řekl: Srdce těch...
Židům 3:17...z Egypta? Kdo jej roztrpčoval po celých čtyřicet let? Kdo jiný než ti hříšníci, jejichž těla padla na...
2. Petr 3:8... milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svůj...
Zjevení 20:2... jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním,...
Zjevení 20:3... nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil jsem...
Zjevení 20:4...na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch...
Zjevení 20:5...však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo podíl...
Zjevení 20:6...Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let. uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze...
Zjevení 20:7...s ním kralovat tisíc let. uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |