Letěl

Hledám varianty 'letěl' [ poletí (1) letíme (1) letí (3) letěly (1) letěl (2) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 77:18... nebesa zněla hřímáním, tvé střely všemi směry letěly! Tvým hromobitím zněla vichřice, blesky ozářily celý...
Žalmy 90:10...jsou dřina a potíže, náhle je konec - a pryč letíme! Sílu tvého hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí...
Žalmy 141:7...poznají. Jako když oráč rozčísne brázdu v zemipoletí jejich kosti do chřtánu podsvětí! k tobě,...
Ozeáš 8:1...jim vysmějí! Polnici na rty! Na dům Hospodinův letí orli! Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému Zákonu se...
Abakuk 1:8...uhání střemhlav, jejich jezdci se ženou zdalekaletí jak orel, jako když kořist napadá. Každý přichází...
Zjevení 8:13...i noc. Potom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet: "Běda,...
Zjevení 14:8...stvořil nebe, zemi, moře i prameny vod!" Za ním letěl druhý anděl se slovy: "Padlo, padlo to veliké město...
Zjevení 14:9...vínem svého vášnivého smilstva!" Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: "Klaní-li se...

Slova obsahující letěl: letěl (2) letěly (1) přeletěly (1) přiletěl (2) přiletěli (2) přiletěly (1) rozletěl (2) uletěla (1) uletěli (1) vletěl (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |