Let

Hledám varianty 'let' [ lety (2) letu (1) letech (70) let (350) ]. Nalezen 371 verš.
Genesis 1:14...noci; budou znameními k určování období, dnůlet; budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování...
Genesis 5:3...dal jméno Adam, Člověk. Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal...
Genesis 5:4...jméno Set. Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a potom...
Genesis 5:5...let a plodil syny a dcery. Adam žil celkem 930 let a potom zemřel. Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše...
Genesis 5:6...930 let a potom zemřel. Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let...
Genesis 5:7...Enoše. Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom...
Genesis 5:8...let a plodil syny a dcery. Set žil celkem 912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90 let, zplodil...
Genesis 5:9...912 let a potom zemřel. Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana. Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815...
Genesis 5:10...Kénana. Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. Enoš žil celkem 905 let a potom...
Genesis 5:11...let a plodil syny a dcery. Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil...
Genesis 5:12...905 let a potom zemřel. Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela. Po zplození Mahalalela žil Kénan...
Genesis 5:13... Po zplození Mahalalela žil Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery. Kénan žil celkem 910 let a potom...
Genesis 5:14...let a plodil syny a dcery. Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel. Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil...
Genesis 5:15...let a potom zemřel. Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda. Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě...
Genesis 5:16... Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě 830 let a plodil syny a dcery. Mahalalel žil celkem 895 let a...
Genesis 5:17...a plodil syny a dcery. Mahalalel žil celkem 895 let a potom zemřel. Když bylo Járedovi 162 let, zplodil...
Genesis 5:18...895 let a potom zemřel. Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha. Po zplození Enocha žil Járed ještě 800...
Genesis 5:19...Enocha. Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. Járed žil celkem 962 let a potom...
Genesis 5:20...let a plodil syny a dcery. Járed žil celkem 962 let a potom zemřel. Když bylo Enochovi 65 let, zplodil...
Genesis 5:21...962 let a potom zemřel. Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma. Po zplození Metuzaléma žil Enoch s...
Genesis 5:22...zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let...
Genesis 5:23...let a plodil syny a dcery. Enoch žil celkem 365 let. Enoch žil s Bohem, jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal...
Genesis 5:25... neboť ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil Lámecha. Po zplození Lámecha žil Metuzalém 782...
Genesis 5:26...Lámecha. Po zplození Lámecha žil Metuzalém 782 let a plodil syny a dcery. Metuzalém žil celkem 969 let a...
Genesis 5:27...a plodil syny a dcery. Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel. Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil...
Genesis 5:28...969 let a potom zemřel. Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl:...
Genesis 5:30...zlořečil." Po zplození Noema žil Lámech 595 let a plodil syny a dcery. Lámech žil celkem 777 let a...
Genesis 5:31...let a plodil syny a dcery. Lámech žil celkem 777 let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil...
Genesis 5:32...777 let a potom zemřel. A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta. Když se lidstvo na zemi...
Genesis 6:3...smrtelník! jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a také později, se na zemi...
Genesis 7:6...byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho...
Genesis 9:28...Kanaán otročit!" Po potopě žil Noe ještě 350 let. Noe žil celkem 950 let a potom zemřel....
Genesis 9:29...potopě žil Noe ještě 350 let. Noe žil celkem 950 let a potom zemřel. Toto jsou rody Noemových synů Sema,...
Genesis 11:10...rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada. Sem žil po zplození Arpakšada ještě 500 let...
Genesis 11:11... Sem žil po zplození Arpakšada ještě 500 let a plodil syny a dcery. Arpakšad ve věku 35 let zplodil...
Genesis 11:12...let a plodil syny a dcery. Arpakšad ve věku 35 let zplodil Šelacha. Po zplození Šelacha žil Arpakšad ještě...
Genesis 11:13... Po zplození Šelacha žil Arpakšad ještě 403 let a plodil syny a dcery. Šelach ve věku 30 let zplodil...
Genesis 11:14...403 let a plodil syny a dcery. Šelach ve věku 30 let zplodil Hebera. Po zplození Hebera žil Šelach ještě 403...
Genesis 11:15...Hebera. Po zplození Hebera žil Šelach ještě 403 let a plodil syny a dcery. Heber ve věku 34 let zplodil...
Genesis 11:16...403 let a plodil syny a dcery. Heber ve věku 34 let zplodil Pelega. Po zplození Pelega žil Heber ještě 430...
Genesis 11:17...Pelega. Po zplození Pelega žil Heber ještě 430 let a plodil syny a dcery. Peleg ve věku 30 let zplodil...
Genesis 11:18...430 let a plodil syny a dcery. Peleg ve věku 30 let zplodil Reúa. Po zplození Reúa žil Peleg ještě 209 let...
Genesis 11:19...Reúa. Po zplození Reúa žil Peleg ještě 209 let a plodil syny a dcery. Reú ve věku 32 let zplodil...
Genesis 11:20...209 let a plodil syny a dcery. Reú ve věku 32 let zplodil Seruga. Po zplození Seruga žil Reú ještě 207...
Genesis 11:21...Seruga. Po zplození Seruga žil Reú ještě 207 let a plodil syny a dcery. Serug ve věku 30 let zplodil...
Genesis 11:22...207 let a plodil syny a dcery. Serug ve věku 30 let zplodil Náchora. Po zplození Náchora žil Serug ještě...
Genesis 11:23...Náchora. Po zplození Náchora žil Serug ještě 200 let a plodil syny a dcery. Náchor ve věku 29 let zplodil...
Genesis 11:24...200 let a plodil syny a dcery. Náchor ve věku 29 let zplodil Teracha. Po zplození Teracha žil Náchor ještě...
Genesis 11:25... Po zplození Teracha žil Náchor ještě 119 let a plodil syny a dcery. Terach ve věku 70 let zplodil...
Genesis 11:26...119 let a plodil syny a dcery. Terach ve věku 70 let zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Toto je Terachův rod....
Genesis 11:32...do Cháranu, usadili se tam. Terach žil 205 let a zemřel v Cháranu. Hospodin Bůh řekl Abramovi:...
Genesis 12:4...odešel z Cháranu, bylo Abramovi sedmdesát pět let. Abram s sebou vzal svou ženu Saraj, svého synovce Lota...
Genesis 14:4...v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi, ale třináctého roku se...
Genesis 15:13...tam budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let. však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a...
Genesis 16:3...syny skrze ni." A Abram ji poslechl. Deset let poté, co se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala...
Genesis 16:16...porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let. Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu...
Genesis 17:1...šest let. Když bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí...
Genesis 17:17...na tvář, zasmál se a pomyslel si: "Copak se stoletému narodí syn? Copak Sára v devadesáti letech porodí?"...
Genesis 17:24...tělo bylo obřezáno, když mu bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když...
Genesis 17:25...syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct let. Abraham a jeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož...
Genesis 21:5...Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom...
Genesis 23:1... Gachama, Tachaše a Maaku. Sára žila 127 let; tak dlouhý byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě...
Genesis 25:7...syna Izáka, do východní země. Abraham žil 175 let. V utěšeném věku, stár a spokojen pak Abraham vydechl...
Genesis 25:17...knížat jednotlivých kmenů. Izmael se dožil 137 let. Potom vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu....
Genesis 25:20...zplodil Izáka. Když bylo Izákovi čtyřicet let, oženil se s Rebekou, dcerou Aramejce Betuela z...
Genesis 25:26... Když je Rebeka porodila, bylo Izákovi šedesát let. Chlapci vyrostli a Ezau se stal mužem znalým lovu,...
Genesis 26:34... Studna přísahy. Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetejce Beerího, a...
Genesis 29:18...Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za tvou mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti...
Genesis 29:20...Zůstaň u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval....
Genesis 29:27...druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil. Strávil svatební týden s Leou a...
Genesis 29:30...než Léu. Sloužil pak u Lábana ještě dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel...
Genesis 31:38...nás dva rozsoudí! Byl jsem u tebe celých dvacet let. Tvé ovce ani kozy nikdy nepotratily. Berany z tvého...
Genesis 31:41...z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě dcery a šest...
Genesis 35:28... kde pobýval Abraham i Izák. Izák se dožil 180 let. Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a...
Genesis 41:1... Úplně na něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo...
Genesis 41:26... co se chystá učinit: Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm let - je to jeden a...
Genesis 41:27...a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů sežehlých...
Genesis 41:29... Hle, na celou egyptskou zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu,...
Genesis 41:30...let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na všechnu tu hojnost...
Genesis 41:34... ustaví nad zemí úředníky a během těch sedmi let hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země. Úředníci ...
Genesis 41:35... Úředníci během těch nadcházejících dobrých let shromažďují všechny potraviny, uskladní obilí pod...
Genesis 41:36...vznikne pro celou zem zásoba jídla na těch sedm let hladu, který v Egyptě nastane, a země se nezhroutí...
Genesis 41:46...faraonem, králem Egypta, bylo Josefovi třicet let. Josef pak vyšel od faraona a procházel celou egyptskou...
Genesis 41:47...faraona a procházel celou egyptskou zem. V sedmi letech hojnosti země vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef...
Genesis 41:48...vydávala úrodu plnými hrstmi. Josef tedy po sedm let v egyptské zemi shromažďoval všechny potraviny a...
Genesis 41:53...učinil plodným." Když pak v Egyptě uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef...
Genesis 41:54...uplynulo sedm let hojnosti, přišlo na řadu sedm let hladu, jak Josef předpověděl. Ve všech zemích byl hlad,...
Genesis 45:6...roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh poslal před...
Genesis 45:11...tebe postarám (neboť přijde ještě pět hladových let), abys netrpěl nouzí ty ani tvůj dům ani nic, co ti...
Genesis 47:8...požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob...
Genesis 47:9..."Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a těžký život....
Genesis 47:28...a rozmnožili. Jákob žil v egyptské zemi sedmnáct let a dožil se věku 147 let. Když se přiblížil čas...
Genesis 50:22...spolu s rodinou svého otce a dožil se věku 110 let. Viděl Efraimovy syny do třetího pokolení a syny...
Genesis 50:26... kosti odsud!" Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložili v Egyptě do rakve. Toto...
Exodus 2:23..."Byl jsem přistěhovalcem v cizí zemi." Po mnoha letech pak egyptský král zemřel. Synové Izraele kvůli svému...
Exodus 6:16...Geršon, Kehat a Merari. Levi se dožil věku 137 let. Synové Geršonovi: Libni a Šimei se svými rodinami...
Exodus 6:18... Jishar, Hebron a Uziel. Kehat se dožil věku 133 let. Synové Merariho: Machli a Muši. To jsou levitské...
Exodus 6:20...Árona a Mojžíše. Amram se dožil věku 137 let. Synové Jisharovi: Korach, Nefeg a Zichri...
Exodus 7:7...mluvili k faraonovi, bylo Mojžíšovi osmdesát let a Áronovi osmdesát tři. Hospodin Mojžíšovi a Áronovi...
Exodus 12:40...na cestu. Pobyt synů Izraele v Egyptě trval 430 let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly všechny...
Exodus 12:41...trval 430 let. Právě toho dne, kdy uplynulo 430 let, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta...
Exodus 16:35...Mojžíšovi. Synové Izraele jedli manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli bydlet; tu manu...
Exodus 21:2...koupíš hebrejského otroka, u tebe slouží šest let, ale sedmého roku zadarmo odejde na svobodu....
Exodus 23:10...přistěhovalců, když jste žili v Egyptě!" "Šest let osívej svou zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku...
Leviticus 25:3...zachovávat Hospodinův sobotní odpočinek. Šest let osívej své pole, prořezávej svou vinici a shromažďuj...
Leviticus 25:8...jíst její úrodu. Odpočítáš si též sedm sobotních let, sedmkrát sedm let, takže ti doba sedmi sobotních let...
Leviticus 25:15...kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle počtu...
Leviticus 25:16...sklízet úrodu, ti jej prodá. Čím více zbývá let, tím vyšší bude cena. Čím méně zbývá let, tím bude cena...
Leviticus 25:50...cena je úměrná mzdě nádeníka za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné...
Leviticus 25:51...nádeníka za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako své výkupné odpovídající část z ceny, za...
Leviticus 25:52...byl koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich. Bude s ním...
Leviticus 25:54...nikdo krutě nepanoval. Nebude-li však v těchto letech vykoupen, odejde v létě milosti - on a s ním i jeho...
Leviticus 27:3...takto: cena za muže od dvaceti do šedesáti let bude 50 šekelů stříbra (měřeno šekelem svatyně)....
Leviticus 27:5...cena bude 30 šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve...
Leviticus 27:6...10 šekelů. Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude cena za chlapce 5 a za dívku 3 šekely stříbra. Ve...
Leviticus 27:7...a za dívku 3 šekely stříbra. Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li...
Leviticus 27:18... po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do léta milosti, takže určenou cenu sníží....
Numeri 1:3...oddílů všechny bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž,...
Numeri 1:18...rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let výše byli jeden po druhém zahrnuti do jmenného seznamu,...
Numeri 1:20...seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Ruben čítalo 46 500 mužů...
Numeri 1:22...seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše: pokolení Šimeon čítalo 59 300 mužů...
Numeri 1:24...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Gád čítalo 45 650 mužů...
Numeri 1:26...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Juda čítalo 74 600 mužů...
Numeri 1:28...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Isachar čítalo 54 400 mužů...
Numeri 1:30...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Zabulon čítalo 57 400 mužů...
Numeri 1:32...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Efraim čítalo 40 500 mužů...
Numeri 1:34...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Manases čítalo 32 200 mužů...
Numeri 1:36...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Benjamín čítalo 35 400 mužů...
Numeri 1:38...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Dan čítalo 62 700 mužů...
Numeri 1:40...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Ašer čítalo 41 500 mužů...
Numeri 1:42...jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení Neftalí čítalo 53 400 mužů...
Numeri 1:45...počet všech bojeschopných Izraelitů od dvaceti let výše, započtených podle jejich otcovských domů: Úhrnem...
Numeri 4:3... Započti každého ve věku od třiceti do padesáti let, kdo je schopen služby, aby pracoval na díle při Stanu...
Numeri 4:23...a rodů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal...
Numeri 4:30...domů. Sečti ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo je schopen nastoupit službu, aby konal...
Numeri 4:35...domů. Započítal ve věku od třiceti do padesáti let každého, kdo byl schopen služby při Stanu setkávání, a...
Numeri 4:39...otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu...
Numeri 4:43...otcovských domů: Ve věku od třiceti do padesáti let byl započten každý, kdo byl schopen služby při Stanu...
Numeri 4:47... všech, kdo byli ve věku od třiceti do padesáti let schopni díla služby při Stanu setkávání a díla nošení...
Numeri 8:24..."Toto platí pro levity: Od pětadvaceti let každý z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu...
Numeri 8:25...aby konal práci při Stanu setkávání. Od padesáti let se pak z pracovní služby vrátí a nebude sloužit....
Numeri 13:22... potomci Anakovi. (Hebron byl postaven o sedm let dříve než egyptský Soan.) Když došli k údolí Eškol,...
Numeri 14:29...z vás všech, kdo byli sečteni, nikdo od dvaceti let výše, nikdo z vás, kdo jste proti mně reptali, nevejde...
Numeri 14:33...na této poušti. Vaši synové budou čtyřicet let tuláky v poušti a ponesou následky vašeho smilstva,...
Numeri 14:34... do poslední nepadnou na poušti. Po čtyřicet let ponesete svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste...
Numeri 26:2..."Sečtěte celou izraelskou obec. Od dvaceti let výše započtěte podle jejich otcovských domů každého,...
Numeri 32:11...z těch, kdo vyšli z Egypta, nikdo starší dvaceti let nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil...
Numeri 32:13...proti Izraeli hněvem a nechal je čtyřicet let bloudit po poušti, dokud to pokolení, které se...
Numeri 33:39... Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let. Tenkrát se aradský král, Kanaánec sídlící v Negevu v...
Deuteronomium 2:7...tvé putování touto velikou pouští. čtyřicet let je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou a nic ti nescházelo." A...
Deuteronomium 2:14...po překročení potoku Zered trvalo třicet osm let. Celé to pokolení bojovníků mezitím v táboře do...
Deuteronomium 8:2... Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby pokořil a vyzkoušel a aby poznal, co...
Deuteronomium 8:4...z Hospodinových úst. Tvůj oděv za těch čtyřicet let nezchátral a tvé nohy neotekly. Věz tedy ve svém srdci,...
Deuteronomium 15:12... prodá do otroctví, odslouží u tebe šest let, ale sedmého roku jej propustíš na svobodu. ho budeš...
Deuteronomium 15:18...jej na svobodu - vždyť se ti za těch šest let vyplatil dvakrát více nežli nádeník! Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 29:4... oči k vidění ani uši k slyšení. Čtyřicet let jsem vás vodil po poušti. Vaše oděvy na vás nezchátraly...
Deuteronomium 31:2...všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále vycházet a vcházet před vámi. Navíc mi...
Deuteronomium 34:7...nezná. Když Mojžíš zemřel, bylo mu sto dvacet let. Jeho oči nezeslábly a jeho svěžest nevyprchala. Synové...
Jozue 5:6... Synové Izraele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten národ bojovníků vyšlých z Egypta do...
Jozue 14:7...muži Mojžíšovi o mně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když Hospodinův služebník Mojžíš vyslal z...
Jozue 14:10...uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrael...
Jozue 24:29... služebník Hospodinův, zemřel. Bylo mu sto deset let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-serachu v...
Soudců 2:8... služebník Hospodinův, zemřel ve věku sto deseti let. Pohřbili ho na jeho dědičném území v Timnat-cheresu v...
Soudců 3:8... Izraelci pak sloužili Kušanu Rišatajimovi osm let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil...
Soudců 3:11... takže ho přemohl. Země pak měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kenazův, zemřel. Potom však synové...
Soudců 3:14...pak sloužili moábskému králi Eglonovi osmnáct let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil...
Soudců 3:30...Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát let. Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten pobil šest set...
Soudců 4:3...Sisera měl devět set železných vozů a po dvacet let syny Izraele krutě utiskoval. V době soudila Izrael...
Soudců 5:31...vychází v síle své! Země pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však jednali v Hospodinových očích zle...
Soudců 6:1...a tak je Hospodin vydal do rukou Midiánu na sedm let. Midiánci utlačovali Izrael tak krutě, že si Izraelci...
Soudců 6:25...ze stáda svého otce, toho druhého býka, sedm let starého. Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci, a...
Soudců 8:28... Za Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let. Jerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil domů a bydlel...
Soudců 10:2...v Efraimských horách a soudil Izrael třiadvacet let. Pak zemřel a byl pohřben v Šamiru. Po něm povstal Jair...
Soudců 10:3...Jair Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet let. Měl třicet synů, kteří jezdili na třiceti oslech a...
Soudců 10:8...a Amoncům, kteří je toho roku porobili. Osmnáct let pak sužovali všechny Izraelce na emorejském území za...
Soudců 11:26...Izraeli? Copak s ním bojoval? tři sta let bydlí Izrael v Chešbonu a jeho vesnicích, v Aroeru a...
Soudců 12:7...42 000 Efraimců. Jiftach soudil Izrael šest let. Když Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben ve svém...
Soudců 12:9...přivedl třicet dívek odjinud. Soudil Izrael sedm let. Když Ibcan zemřel, byl pohřben v Betlémě...
Soudců 12:11...soudcem Elon Zabulonský. Ten soudil Izrael deset let. Když Elon Zabulonský zemřel, byl pohřben v Ajalonu v...
Soudců 12:14...jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil Izrael osm let. Když Abdon, syn Hilela Piratonského, zemřel, byl...
Soudců 13:1...očích zle, a tak je Hospodin vydal na čtyřicet let do rukou Filištínů. Byl jeden muž z Coreje, z Danova...
Soudců 15:20...soudil Izrael ve filištínských dobách po dvacet let. Samson se jednou vydal do Gazy. Uviděl tam jednu...
Soudců 16:31...v hrobě jeho otce Manoacha. Soudil Izrael dvacet let. V Efraimských horách byl jeden muž jménem Míkajáš...
Růt 1:4...Orpa a druhá Rút. Když tam bydleli asi deset let, zemřeli také Machlon a Kiljon. A tak ta žena zůstala...
1. Samuel 4:15... aby mu to oznámil. (Elímu bylo devadesát osm let a oči mu nesloužily, takže neviděl.) "Právě jdu z...
1. Samuel 4:18...starý a těžký. Tento muž soudil Izrael čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla těhotná a měla...
1. Samuel 7:2...Truhla spočinula v Kiriat-jearimu, uběhlo mnoho let. Po dvaceti letech, když se celý dům Izraele roztoužil...
1. Samuel 13:1...králem zničeni." Saul se stal králem ve třiceti letech. Když kraloval nad Izraelem druhým rokem, vybral si...
2. Samuel 2:10... syn Saulův, začal kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva roky. Dům Judy ale následoval Davida....
2. Samuel 2:11... David kraloval nad domem Judy v Hebronu sedm let a šest měsíců. Abner, syn Nerův, vytáhl s vojáky...
2. Samuel 4:4...zpráva o Saulovi a Jonatanovi, mu bylo pět let. Jeho chůva ho vzala do náruče a dala se na útěk. Jak...
2. Samuel 5:4...za krále nad Izraelem. Davidovi bylo třicet let, když se stal králem, a kraloval čtyřicet let. Sedm let...
2. Samuel 5:5...se stal králem, a kraloval čtyřicet let. Sedm let a šest měsíců kraloval v Hebronu nad Judou a dalších...
2. Samuel 15:7...krále. Tak si získal srdce Izraelců. Po čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do...
2. Samuel 19:33... Barzilaj byl velmi starý, bylo mu osmdesát let. To on se o krále staral během jeho pobytu v Machanajim...
2. Samuel 19:35...postarám o tebe." Barzilaj ale namítl: "Kolik let života mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhůru do...
2. Samuel 19:36...s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát let. Copak ještě rozeznám dobré od špatného? Copak by tvůj...
1. Královská 2:11... David kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet let. Sedm let kraloval v Hebronu a třiatřicet let kraloval...
1. Královská 2:39..." Šimei pak dlouho bydlel v Jeruzalémě. Po třech letech utekli dva Šimeiho otroci ke gatskému králi Achišovi...
1. Královská 6:38...a podle všech plánů. Šalomoun ho stavěl sedm let. Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct let - tak...
1. Královská 7:1...let. Svůj vlastní palác ovšem stavěl třináct let - tak dlouho mu trvalo dokončit celý palác. Vystavěl si...
1. Královská 9:10...chrám i královský palác, během dvaceti let. Po jejich uplynutí dal král Šalomoun týrskému králi...
1. Královská 11:42...v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě...
1. Královská 14:20...izraelských králů. Jeroboám kraloval dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat...
1. Královská 14:21...syn Šalomounův. Stal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let kraloval v Jeruzalémě, ve městě,...
1. Královská 15:10...Asa. Kraloval v Jeruzalémě čtyřicet jedna let. Jeho babička se jmenovala Maaka, dcera Abšalomova. Asa...
1. Královská 15:33...Baaša, syn Achiášův. Kraloval dvacet čtyři let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Držel se...
1. Královská 16:23...roce judského krále Asy a kraloval dvanáct let. Prvních šest let kraloval v Tirse, pak ale koupil od...
1. Královská 16:29... Kraloval v Samaří nad Izraelem dvacet dva let a páchal v Hospodinových očích horší zlo než všichni...
1. Královská 17:1... Bůh Izraele, před jehož tváří stojím, v těchto letech nebude rosa ani déšť - jedině na slovo." Potom...
1. Královská 22:42...Achaba. Jošafat se ujal království v pětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka...
2. Královská 3:1...Joram, syn Achabův, a kraloval v Samaří dvanáct let. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé, ačkoli ne...
2. Královská 8:1...do této země přivolal hlad a ten potrvá sedm let." Žena se zařídila, jak Boží muž řekl. Odstěhovala se s...
2. Královská 8:2...se s celou rodinou pryč a strávila sedm let ve filištínské zemi. Když těch sedm let uplynulo,...
2. Královská 8:3...sedm let ve filištínské zemi. Když těch sedm let uplynulo, vrátila se odtud a přišla ke králi, aby se...
2. Královská 8:17... syn Jošafatův. Stal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale...
2. Královská 8:26... syn Jehoramův. Stal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se...
2. Královská 10:36...kraloval v Samaří nad Izraelem celkem dvacet osm let. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn je...
2. Královská 11:3...zabit. Ukrýval se s v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku kněz Jojada...
2. Královská 12:1...paláce popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech. Začal kralovat sedmého roku Jehuova a kraloval v...
2. Královská 12:2...roku Jehuova a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se jmenovala Cibia z Beer-šeby. Po celou...
2. Královská 13:1...Joachaz, syn Jehuův. Kraloval v Samaří sedmnáct let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Následoval...
2. Královská 13:10...stal Jehoaš, syn Joachazův. Kraloval šestnáct let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil...
2. Královská 14:2... krále judského. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka...
2. Královská 14:17...krále Jehoaše, syna Joachazova, ještě patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou, jak známo, sepsány v...
2. Královská 14:21...lid pak vzal Azariáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše....
2. Královská 14:23... syn Jehoašův. Kraloval v Samaří čtyřicet jedna let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil...
2. Královská 15:2... syn Amaciáše. Stal se králem v šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka...
2. Královská 15:17...Menachem, syn Gadiho. Kraloval v Samaří deset let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Za celou tu...
2. Královská 15:27...Pekach, syn Remaliášův. Kraloval v Samaří dvacet let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé. Neodvrátil...
2. Královská 15:33...Jotam, syn Uziášův. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se...
2. Královská 16:2...Achaz, syn Jotamův. Stal se králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však,...
2. Královská 17:1...stal Hošea, syn Ely. Kraloval v Samaří devět let a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, i když ne...
2. Královská 18:2... syn Achazův. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka...
2. Královská 18:10...proti Samaří a oblehl je. Teprve po třech letech je dobyl. Samaří padlo v šestém roce Ezechiášovy...
2. Královská 20:6...vejdeš do Hospodinova chrámu. Přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou...
2. Královská 21:1...syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Jeho matka...
2. Královská 21:19...jeho syn Amon. Amon se stal králem v dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. Jeho matka se...
2. Královská 22:1...jeho syn Jošiáš. Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Jeho matka...
2. Královská 23:31...jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se...
2. Královská 23:36...Nekóovi. Joakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se...
2. Královská 24:1...a Joakim se stal jeho vazalem. Po třech letech se ale proti němu vzbouřil. Hospodin však na něj...
2. Královská 24:8...po řeku Eufrat. Joakin se stal králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se...
2. Královská 24:18...Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Jeho matka se...
1. Letopisů 2:21...Becaleela. Checron si potom ve svých šedesáti letech vzal dceru Machira, otce Gileádova. Miloval se s ...
1. Letopisů 3:4...šest se mu narodilo v Hebronu, kde kraloval sedm let a šest měsíců. Dalších třiatřicet let kraloval v...
1. Letopisů 29:27...a jeho vláda nad Izraelem trvala čtyřicet let. Sedm let kraloval v Hebronu a třiatřicet let v...
2. Letopisů 8:1...Hospodinův chrám i královský palác během dvaceti let. Po jejich uplynutí stavěl města, která Šalomounovi dal...
2. Letopisů 9:30...v Jeruzalémě nad celým Izraelem čtyřicet let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě...
2. Letopisů 12:13...pevnou rukou. Stal se králem v jedenačtyřiceti letech a sedmnáct let kraloval v Jeruzalémě, ve městě,...
2. Letopisů 13:23...jeho syn Asa. V jeho době země zažívala deset let míru. Asa dělal, co je správné a dobré v očích...
2. Letopisů 14:5...budovat opevněná města. Nikdo proti němu v těch letech neválčil, neboť mu Hospodin dopřál odpočinutí....
2. Letopisů 18:2...svého syna spojenectví s Achabem. Po několika letech Achaba navštívil v Samaří a ten pro něj a pro jeho...
2. Letopisů 20:31... Jošafat se stal judským králem v pětatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet pět let. Jeho matka...
2. Letopisů 20:35...králů. Judský král Jošafat se v pozdějších letech spolčil s izraelským králem Achaziášem, což byl...
2. Letopisů 21:5...vůdců. Jehoram se stal králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale...
2. Letopisů 21:19...střevní chorobou. Po dlouhé době, téměř po dvou letech, mu kvůli nemoci vyhřezla střeva, takže zemřel v...
2. Letopisů 21:20...udělal jeho otci. Stal se králem ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Když odešel, nikdo...
2. Letopisů 22:2...judským králem. Stal se králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jeden rok. Jeho matka se...
2. Letopisů 22:12... Ukrýval se u nich v Hospodinově chrámu šest let, dokud v zemi vládla Atalia. Sedmého roku Jojada...
2. Letopisů 24:1...byla popravena. Joaš se stal králem v sedmi letech a kraloval v Jeruzalémě čtyřicet let. Jeho matka se...
2. Letopisů 24:15...zestárl a naplnil svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě Davidově mezi králi,...
2. Letopisů 25:1...Amaciáš. Amaciáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka...
2. Letopisů 25:5...tisíců a setnin. Sečetl všechny od dvaceti let výše a zjistil, že 300 000 bojeschopných mužů,...
2. Letopisů 25:25...krále Jehoaše, syna Joachazova, o patnáct let. Ostatní Amaciášovy skutky jsou od počátku do konce...
2. Letopisů 26:1...lid pak vzal Uziáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše....
2. Letopisů 26:3...u svých předků. Uziáš se stal králem v šestnácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát dva let. Jeho matka...
2. Letopisů 27:1...syn Jotam. Jotam se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Jeho matka se...
2. Letopisů 27:8...a judských králů. Stal se králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Když pak Jotam...
2. Letopisů 28:1...jeho syn Achaz. Achaz se stal králem ve dvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě šestnáct let. Nedělal však,...
2. Letopisů 29:1...Ezechiáš. Ezechiáš se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dvacet devět let. Jeho matka...
2. Letopisů 31:16...jako starým. Rozdělovali je všem mužům od tří let výše, kteří byli uvedeni ve jmenných seznamech - všem,...
2. Letopisů 31:17...svých otcovských rodů, a také levitům od dvaceti let výše podle jejich služebního zařazení a směny. Rodové...
2. Letopisů 33:1...syn Menaše. Menaše se stal králem ve dvanácti letech a kraloval v Jeruzalémě padesát pět let. Páchal, co...
2. Letopisů 33:21...syn Amon. Amon se stal králem ve dvaadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě dva roky. I on páchal, co je...
2. Letopisů 34:1...jeho syna Jošiáše. Jošiáš se stal králem v osmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Dělal, co...
2. Letopisů 36:2...jeho otce. Joachaz se stal králem ve třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Pak ho egyptský...
2. Letopisů 36:5...do Egypta. Joakim se stal králem v pětadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Páchal, co je...
2. Letopisů 36:9...syn Joakin. Joakin se stal králem v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce a deset dní....
2. Letopisů 36:11...Cidkiáše. Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě jedenáct let. Páchal, co je...
2. Letopisů 36:21...užívala svých sobot; odpočívala plných sedmdesát let. Prvního roku perského krále Kýra se Hospodinovo slovo...
Ezdráš 3:8...chrámu pověřili levity starší dvaceti let. Řízení prací na Božím domě se ujal Jošua se svými syny...
Ezdráš 5:11...a stavíme chrám, který tu stával kdysi před lety a který stavěl a dokončil veliký izraelský král. Když...
Nehemiáš 5:14...zachoval podle tohoto slova. Celých těch dvanáct let ode dne, kdy jsem byl jmenován místodržícím v Judsku,...
Nehemiáš 9:21...manu, dal jsi jim vodu, když žíznili. Čtyřicet let ses o na poušti staral; nic jim nechybělo, oděv...
Nehemiáš 9:30... zatvrzovali šíji, slyšet nechtěli. Tolik let ses s nimi trpělivě vláčel! Svým Duchem jsi je varoval...
Job 39:26...všechen křik. Řídí se sokol tvým rozumem, kdyžletu na jih křídla rozestře? Vznese se orel na tvůj povel,...
Job 42:16...jejich bratry. Potom Job žil ještě sto čtyřicet let a viděl své děti a děti svých dětí do čtvrtého...
Žalmy 90:4...se, smrtelníci, zpět!" Před tebou přece tisíc let uplyne jako včerejšek, jak noční hodina! Spláchneš je -...
Žalmy 90:10...s povzdechem. Celý náš život trvá sedmdesát let anebo osmdesát, jsme-li při síle. Většina z nich jsou...
Žalmy 95:10... co umím, to pokolení jsem si hnusil po čtyřicet let, jsem si řekl: "Ten lid pobloudilé srdce, ...
Kazatel 6:3...člověk třeba sto dětí a dožil se velké spousty let, kdyby však v životě nezakusil štěstí a nakonec neměl...
Kazatel 6:6... ale klid. Kdyby ten člověk žil dvakrát tisíc let, kdyby však štěstí nezažil - což všichni tamtéž nemíří?...
Kazatel 11:8... Jakkoli dlouho člověk žije, ze všech těch let se raduje - ale přitom pamatuje, kolik jej čeká...
Izaiáš 7:8...Damašek a hlavou Damašku Recin. Za pětašedesát let bude Efraim rozdrcen, takže nebude národem. Hlavou...
Izaiáš 23:15...V ten den se na Týr zapomene na sedmdesát let, na dobu jednoho královského života. Po sedmdesáti...
Izaiáš 23:17... zpívej, si na tebe vzpomenou! Po sedmdesáti letech Hospodin znovu navštíví Týr. Ten se však vrátí ke...
Izaiáš 38:5...a viděl jsem tvé slzy. Hle, přidám ti patnáct let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou...
Izaiáš 65:20...by nenaplnil svůj věk. Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta let nedosáhne, bude...
Jeremiáš 2:32...Můj lid však na zapomněl - kolik je to let? Jak jsi šikovná v honbě za milováním! I nejhorší coury...
Jeremiáš 25:3...obyvatelům Jeruzaléma řekl: "Je to třiadvacet let - od třináctého roku judského krále Jošiáše, syna...
Jeremiáš 25:11...hrůzná pustina a tyto národy budou po sedmdesát let otročit babylonskému králi. se těch sedmdesát let...
Jeremiáš 25:12...otročit babylonskému králi. se těch sedmdesát let naplní, potrestám babylonského krále i jeho národ za...
Jeremiáš 28:3...Izraele: ‚Jho babylonského krále zlámu! Do dvou let vrátím zpět na toto místo všechny cennosti Hospodinova...
Jeremiáš 28:11...lidu promluvil: "Tak praví Hospodin: ‚Do dvou let takto zlámu jho babylonského krále Nabukadnezara na...
Jeremiáš 29:10...Hospodin: se naplní sedmdesát babylonských let, znovu si vás povšimnu a splním vám své zaslíbení, že...
Jeremiáš 31:19...se a jsem zahanben, že nesu potupu svých mladých let.' Není snad Efraim můj drahý syn? Není dítě, které...
Jeremiáš 34:14...se ti prodal do otroctví. Odslouží u tebe šest let, ale potom jej propustíš na svobodu.' Vaši otcové ...
Jeremiáš 52:1... Cidkiáš se stal králem v jednadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě 11 let. Jeho matka se...
Ezechiel 1:1...Rozhněval ses na nás přespříliš? Ve třiceti letech jsem byl mezi vyhnanci u průplavu Kebar. Pátého dne...
Ezechiel 4:5...jejich vinu. Odpočítal jsem ti tolik dnů, kolik let trvaly jejich viny: poneseš vinu domu Izraele po 390...
Ezechiel 22:4... Přivolalo jsi svůj soudný den, konec tvých let nadešel. Proto vydám potupě mezi pohany a posměchu...
Ezechiel 29:11... dokonce ani noha zvířete a nebude se tam bydlet po čtyřicet let. Udělám z Egypta tu nejpustější ze...
Ezechiel 29:12...zpustošených zemí a její města budou po čtyřicet let ta nejzbořenější ze všech měst. Rozptýlím Egypťany mezi...
Ezechiel 29:13...toto praví Panovník Hospodin: těch čtyřicet let uplyne, shromáždím Egypťany z národů, mezi něž byli...
Ezechiel 38:8...velitel. Po dlouhé době budeš povolán, po mnoha letech přitáhneš do země, která se vzpamatovala z válek a...
Ezechiel 39:9...i šípy, kyje i kopí. Budou s nimi topit sedm let. Nebudou nosit dříví z polí ani ho kácet v lesích,...
Daniel 6:1...pak obdržel Darjaveš Médský ve věku dvaašedesáti let. Darjaveš se rozhodl ustanovit po celém královském...
Daniel 9:2...Jeremiášovi potrvá zkáza Jeruzaléma sedmdesát let. Tehdy jsem se obrátil k Pánu Bohu, abych jej hledal v...
Daniel 11:6...ovládne ještě větší říši nežli on. Po mnoha letech pak obě království uzavřou spojenectví. Dcera...
Daniel 11:13... ještě větší než to předešlé, a po několika letech se s mohutnou a vyzbrojenou armádou na pochod....
Amos 2:10...kořeny. jsem vás vyvedl z Egypta a čtyřicet let po poušti vedl vás, aby vám emorejská země připadla. Z...
Amos 5:25...Přinášeli jste mi oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Nosili jste svého "krále"...
Abakuk 3:2...stojím s úžasem. Oživ je, Hospodine, znovu po letech, po všech těch letech je znovu zjev, na slitování se...
Zachariáš 1:12...městy? Vždyť se na hněváš sedmdesát let!" A Hospodin andělu mluvícímu se mnou odpověděl...
Zachariáš 7:3...truchlit a postit se, jak to děláme tolik let?" Tehdy jsem dostal slovo Hospodina...
Zachariáš 7:5...všemu lidu této země i kněžím: sedmdesát let se vždy v pátém a sedmém měsíci postíte a naříkáte -...
Matouš 2:16...okolí povraždit všechny chlapce mladší dvou let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se...
Matouš 9:20... Náhle se zezadu přiblížila žena, která dvanáct let trpěla krvácením, a dotkla se cípu jeho roucha. Řekla...
Marek 5:25...se na něj. Byla tam jedna žena, která dvanáct let krvácela. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila...
Marek 5:42...vstala a začala se procházet. Bylo dvanáct let. Přítomných se zmocnil nesmírný úžas, ale on jim jasně...
Lukáš 2:36...věku. Když se jako dívka vdala, žila sedm let se svým mužem a potom byla vdovou do svých osmdesáti...
Lukáš 2:37...a potom byla vdovou do svých osmdesáti čtyř let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty...
Lukáš 2:42...do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct let, putovali se účastnit slavnosti jako obvykle. Když...
Lukáš 3:23...Ježíš začínal své působení, bylo mu asi třicet let. Byl to (jak se myslelo) syn Josefa, syna Elího, syna...
Lukáš 8:43...stran. Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením. Utratila všechno své živobytí na...
Lukáš 12:19...moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let. Oddechni si, jez, pij, užívej!' Bůh mu ale řekl: ‚Ty...
Lukáš 13:11... A hle, byla tam žena postižená osmnáct let duchem nemoci; byla sehnutá tak, že se vůbec nemohla...
Lukáš 13:16... kterou satan držel svázanou osmnáct let, nesměla být v sobotu rozvázána ze svého pouta?" Když...
Lukáš 15:29...a prosil ho, odpověděl mu: ‚Podívej se, kolik let ti sloužím! Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz,...
Jan 2:20...ho postavím." "Ten chrám se stavěl čtyřicet šest let!" řekli na to Židé. "A ty ho postavíš za tři dny?" (On...
Jan 5:5...mezi nimi jeden člověk, nemocný třicet osm let. Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je dlouho...
Jan 8:57...ho a zaradoval se." "Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Abrahama?" řekli mu na to Židé. Ježíš...
Skutky 4:22...Boha za to, co se stalo - člověk přes čtyřicet let chromý byl zázračně uzdraven! Poté, co byli propuštěni,...
Skutky 7:6...zemi. Budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let. Národ, jemuž budou otročit, ale budu soudit,' řekl Bůh...
Skutky 7:23...ve slovech i skutcích. Když mu bylo čtyřicet let, rozhodl se navštívit své bratry, syny Izraele. Uviděl,...
Skutky 7:30...zemi, kde zplodil dva syny. Po dalších čtyřiceti letech se mu na poušti u hory Sinaj ukázal anděl v plameni...
Skutky 7:36...v egyptské zemi, na Rudém moři a po čtyřicet let na poušti. Tento Mojžíš řekl synům Izraele: ‚Bůh vám z...
Skutky 7:42...jste snad mně své oběti a dary těch čtyřicet let na poušti, dome izraelský? Vztyčili jste stánek Molocha...
Skutky 9:33...jménem Eneáš, který byl ochrnutý a osm let byl upoután na lůžko. Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš...
Skutky 13:18...jej odtud svou vztaženou paží. Po čtyřicet let snášel jejich způsoby na poušti, a když vyhladil sedm...
Skutky 13:20...zem losem. To vše trvalo asi čtyři sta padesát let. do proroka Samuele jim dával soudce. Když pak...
Skutky 13:21... muže z pokolení Benjamínova. Po čtyřiceti letech jej však zavrhl a pozdvihl jim za krále Davida, o...
Skutky 24:10...slova: "Vím, že náš národ spravuješ již řadu let, a tak se budu hájit s klidnou myslí. Jak si můžeš...
Skutky 24:17...vždy čisté svědomí před Bohem i před lidmi. Po letech jsem se vrátil do Jeruzaléma, abych svému národu...
Skutky 24:27...často zavolat, aby si pohovořili. Po dvou letech Felixe v úřadu vystřídal Porcius Festus. Felix se...
Římanům 4:19...početné bude tvé símě." I když mu bylo skoro sto let, neochaboval ve víře při pohledu na své nemohoucí...
Římanům 15:23...krajích nemám místo, a protože vás mnoho let toužím navštívit, rád bych to udělal cestou do Španěl....
2. Korintským 12:2...Vím o člověku v Kristu, který byl před čtrnácti lety vytržen do třetího nebe - nevím, zda v těle nebo...
Galatským 1:18...a později se vrátil do Damašku. Teprve po třech letech jsem přišel do Jeruzaléma, abych se seznámil s...
Galatským 2:1...oslavovali kvůli mně Boha. Po čtrnácti letech jsem se pak vrátil do Jeruzaléma s Barnabášem a vzal...
Galatským 3:17... Chci tím říci toto: Zákon zavedený po 430 letech nemůže zrušit smlouvu předtím schválenou Bohem, a...
Židům 3:9...a pokoušeli - co umím, viděli po čtyřicet let! Roztrpčen tím pokolením jsem tehdy řekl: Srdce těch...
Židům 3:17...z Egypta? Kdo jej roztrpčoval po celých čtyřicet let? Kdo jiný než ti hříšníci, jejichž těla padla na...
2. Petr 3:8... milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den. Pán neotálí splnit svůj...
Zjevení 20:2... jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. Uvrhl ho do propasti, zamkl a zapečetil ji nad ním,...
Zjevení 20:3... nesváděl národy, dokud se nenaplní těch tisíc let; potom totiž musí být nakrátko propuštěn. Spatřil jsem...
Zjevení 20:4...na ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch...
Zjevení 20:5...však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. Požehnaný a svatý, kdo podíl...
Zjevení 20:6...Boha a Krista a budou s ním kralovat tisíc let. uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze...
Zjevení 20:7...s ním kralovat tisíc let. uplyne těch tisíc let, satan bude propuštěn ze žaláře. Vyjde svádět národy ve...

Slova obsahující let: bydlet (74) bydlete (3) ciletaj (2) dvacetileté (1) dvacetiletých (5) dvanáctiletou (1) elifelet (7) elpelet (2) filetos (1) horlete (3) jafleta (1) jafletejců (1) jafletovi (2) jednoletými (1) kletba (3) kletbami (2) kletbou (8) kletbu (5) kletby (11) kleteb (1) kůzlete (1) kůzletem (1) kvílet (5) let (350) letech (70) letěl (2) letěly (1) letí (3) letící (2) letícího (1) letícímu (1) letíme (1) letní (2) letnic (3) letního (1) letopisů (1) letos (3) letu (1) letušejci (1) lety (2) modlete (29) myslet (10) myslete (3) nemyslete (4) neplete (2) netruchlete (1) odletí (2) osídlete (1) otálet (3) pelet (4) peletova (1) peletu (1) perleti (1) peuletaj (1) plete (2) pleti (2) pletou (1) podílet (1) poletí (1) poletujícího (1) pomyslete (1) pošlete (9) proklet (5) prokletá (1) prokleté (1) prokletí (31) prokletím (3) prokletý (8) propleteš (1) přeletěly (1) přeletí (2) přemýšlet (3) přiletěl (2) přiletěli (2) přiletěly (1) přiletí (2) rozletěl (2) rozmyslet (1) rozmyslete (1) rozmýšlet (1) sdílet (3) sedmnáctiletý (1) sešlete (1) sibolet (1) spletené (1) spleteně (1) stoletému (1) střílet (3) šedesátiletá (1) šibolet (1) telete (4) teletem (1) teleti (1) truchlete (5) třicetiletých (1) tříletého (2) tříletou (2) uletěla (1) uletěli (1) uletět (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |