Lesní

Hledám varianty 'lesní' [ lesními (1) lesním (1) lesního (1) lesní (10) ]. Nalezeno 13 veršù.
Žalmy 80:14...vinice, aby z každý kolemjdoucí trhat smělLesní kanci ji rozryli, polní zvířata ji spásají! Bože...
Žalmy 96:12...Celý světa kraj se veselí, zvučí všechno lesní stromoví před Hospodinem, který přichází: "Přichází,...
Píseň 2:3...je milá mezi dívkami. Jako jabloň mezi stromy lesními, tak je můj milý mezi mládenci. V jeho stínu sedím...
Izaiáš 9:17...plameny, polyká trní i bodláčí, zapalujelesní houštiny, se sloupy dýmu zvedají. Hněvem Hospodina...
Izaiáš 10:34... sraženi budou i nejvyšší. Sekerou vymýtí ty lesní houštiny, libanonský les padne před Vznešeným! Z...
Izaiáš 22:8...ochrany! V ten den ses ohlížel po zbraních Lesního paláce. Prohlédli jste mnohé trhliny ve Městě...
Izaiáš 56:9... k těm, kdo byli shromážděni. Všechna polnílesní zvířata, pojďte žrát! Strážní Izraele jsou samí...
Ezechiel 15:6... tak praví Panovník Hospodin: Jako jsem oproti lesním stromům zanechal dřevo vinné révy ohni ke spálení,...
Ezechiel 31:15... I Libanon jsem kvůli němu zachmuřil a všechny lesní stromy kvůli němu povadly. Rachotem jeho pádu jsem...
Ozeáš 2:14..."Tím mi zaplatili moji milenci," a proměním jelesní houštiny, kde budou požírány divokými zvířaty....
Micheáš 5:7... uprostřed mnohých národů, budou jak lev mezi lesní zvěří, jak mladý lev mezi stády ovcí; drtí a trhá je,...
Matouš 3:4...měl kožený pás a jeho pokrmem byly kobylkylesní med. Jeruzalém, celé Judsko i celý jordánský kraj...
Marek 1:6...srstí a koženým pásem kolem boků, jedl kobylkylesní med. Kázal: "Po mně přichází někdo silnější než !...

Slova obsahující lesní: lesní (10) lesního (1) lesním (1) lesními (1) tělesní (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |