Lehčeji

Hledám varianty 'lehčeji' [ lehčeji ]. Nalezeno 5 veršù.
Matouš 10:15...v soudný den bude sodomskému a gomorskému kraji lehčeji než takovému městu. Posílám vás jako ovce mezi vlky...
Matouš 11:22... Říkám vám: Týru a Sidonu bude v soudný den lehčeji než vám! A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno do...
Matouš 11:24... Říkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě." V době Ježíš řekl: "Chválím , Otče,...
Lukáš 10:12...Boží království!' Říkám vám, že v onen den bude lehčeji Sodomě než takovému městu. Běda tobě, Korozaim,...
Lukáš 10:14...a popelu. Týru a Sidonu však bude na soudu lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, které jsi k nebi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |