Lehátek

Hledám varianty 'lehátek' [ lehátku (2) lehátko (11) lehátkem (1) lehátek (1) ]. Nalezeno 15 veršù.
2. Samuel 11:13...ale večer přesto nešel domů. Odešel spát na své lehátko mezi služebníky svého pána. David tedy ráno napsal...
Ester 7:8...pavilonku a vidí Hamana zhrouceného na Esteřině lehátku. "Tak on se ještě u doma bude vrhat na...
Matouš 9:6...- tehdy pověděl ochrnutému - "Vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." A on vstal a odešel domů...
Marek 2:9...hříchy jsou odpuštěny,' anebo: ‚Vstaň, vezmi si lehátko a choď?' Ale abyste věděli, že Syn člověka na...
Marek 2:11...pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." On hned vstal, přede všemi vzal své...
Marek 2:12...a jdi domů." On hned vstal, přede všemi vzal své lehátko a odešel. Všichni byli ohromeni a oslavovali Boha:...
Marek 7:4...jako očišťování pohárů, džbánů, měděných nádoblehátek. Farizeové a znalci Písma se ho tedy zeptali: "Proč...
Lukáš 5:18... aby je uzdravoval. A hle, nějací muži nesli na lehátku ochrnutého člověka. Snažili se ho vnést dovnitř a...
Lukáš 5:19...na střechu a spustili ho skrze hliněné tašky i s lehátkem rovnou před Ježíše. Když Ježíš uviděl jejich víru,...
Lukáš 5:24...pověděl ochrnutému - "říkám ti, vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů." A ten muž před nimi hned vstal, vzal,...
Jan 5:8...zamířím, někdo předstihne." "Vstaň, vezmi si lehátko a choď!" řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned...
Jan 5:9...Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit. Ten den však byla sobota. Židovští...
Jan 5:10...uzdraveného napomínali: "Je sobota, nesmíš nosit lehátko!" On jim však odpověděl: "Ten, kdo uzdravil, mi...
Jan 5:11..."Ten, kdo uzdravil, mi řekl: ‚Vezmi si lehátko a choď.'" "Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si lehátko a...
Jan 5:12...lehátko a choď.'" "Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si lehátko a choď'?!" ptali se ho. To ovšem ten uzdravený...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |