Leccos

Hledám varianty 'leccos' [ leccos ]. Nalezeny 3 verše.
2. Letopisů 12:12...a nezničil je úplně. V Judsku se totiž našloleccos dobrého. Král Rechoboám vládl v Jeruzalémě pevnou...
2. Letopisů 19:3...přijde Hospodinův hněv. Našlo se ale na toběleccos dobrého, neboť jsi v celé zemi spálil posvátné kůly...
Skutky 24:22...vzkříšení z mrtvých!'" Felix (který o Cestě leccos věděl) pak případ odročil: "Rozhodnu vaši při, se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |