Lebce

Hledám varianty 'lebce' [ lebky (1) lebku (5) lebka (4) lebce (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 9:53...mu shodila mlýnský kámen na hlavu a rozbila mu lebku. Abimelech k sobě rychle zavolal mládence, který mu...
2. Královská 9:35..." Šli ji tedy pohřbít, ale našli z jen lebku, nohy a ruce. Když se vrátili a oznámili mu to,...
1. Letopisů 10:10... Jeho výzbroj uložili v chrámu svých bohů a jeho lebku přibili v chrámu Dágona. Když se obyvatelé...
Žalmy 68:22...vyvádí ze smrti! Svým sokům Bůh ale rozdrtí lebku, serve kštici těch, kdo žijí ve hříchu! Pán praví:...
Jeremiáš 2:16...nebydlí. Z Memfisu a Dafné přišli muži, kteří ti lebku rozbili. Copak si za to nemůžeš sama? Opustilas...
Jeremiáš 48:45...domu Sichonova plamen, jenž pohltí skráně Moábulebky těch pyšných křiklounů. Běda tobě, Moábe! Lid Kemošův...
Zachariáš 14:12...Maso jim shnije vestoje, oči jim shnijílebce a jazyk jim shnije v ústech! V onen den mezi ...
Matouš 27:33...dorazili na místo zvané Golgota (což znamená Lebka), dali Ježíšovi napít octa smíšeného se žlučí....
Marek 15:22...na místo zvané Golgota (což v překladu znamená Lebka). Podávali mu víno s myrhou, ale on odmítl...
Lukáš 23:33...dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince - jednoho po...
Jan 19:17...vojáci. Ježíš nesl svůj kříž na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |