Lapila

Hledám varianty 'lapila' [ lapit (1) lapili (3) lapila (2) lapil (1) lapí (2) lapeni (1) lapen (4) ]. Nalezeno 14 veršù.
Job 18:9...do sítě, do oka v chůzi chytí se. Za patu bude lapen do tenat, zaklapne se nad ním jeho past. Při zemi na...
Žalmy 10:2...své pýše honí chudáky, vymýšlejí úklady, aby je lapili! Svým vlastním chtíčem se ničemové chlubí, chamtivce...
Žalmy 10:9...v záloze číhají, číhají na chudáky, aby je lapili, mají chudáka, chytli ho do pasti! K zemi se...
Žalmy 59:13...slova jejich rtů jejich vlastní pýcha kéž by je lapila! Za všechny jejich kletby, za všechny lži vyhlaď je...
Přísloví 5:22... každý jejich krok pozorně sleduje. Darebáka lapí jeho nepravosti, v provazech vlastního hříchu uvázne....
Přísloví 6:2...svou ruku dal, vlastními slovy jsi nyní svázánlapen jsi tím, co jsi prohlásil! Nyní se musíš vyprostit,...
Přísloví 11:6... Spravedlnost zachrání poctivé, vlastní lačnost lapí proradné. Když zemře ničema, hynou naděje v něj...
Kazatel 8:8...chystá budoucnost? Nikdo neovládne vítr, aby jej lapil, dnem svojí smrti nikdo nevládne. Nikdo nemá úniku z...
Kazatel 9:12... kteří se chytí do pasti. Právě tak bývají lapeni lidé, když na znenadání přichází chvíle neštěstí....
Jeremiáš 18:22...útočníka - vždyť mi vykopali jámu, aby  lapili, nohy chtěli chytit do pasti. Hospodine, ty sám...
Jeremiáš 50:24...tak zpustošen! Políčil jsem na tebe a byl jsi lapen - ani jsi o tom, Babylone, nevěděl. Byl jsi dopaden a...
Jeremiáš 51:41... jako kozly a beránky. Ach, jak byl ten Šešak lapen, jak chloubu světa dobyli? Jak mohl být tak zpustošen...
Amos 3:5...návnada? Sklapne snad někdy past, aniž by kořist lapila? Když se ve městě troubí na poplach, copak lid nemá...
2. Timoteus 2:26...a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli. Buď si jist, že v posledních...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |