Lapáte

Hledám varianty 'lapáte' [ lapáte (1) lapat (1) lapaly (2) lapají (1) lapá (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Žalmy 73:9...povýšenosti hrozí násilím. Svými ústy po nebi lapají, jazykem smýkají po zemi. Jeho lid se proto hrne za...
Izaiáš 42:14... Teď ale vykřiknu jako při porodu, sténat budulapat po dechu! Zpustoším hory i pahorky, sežehnu na nich...
Ezechiel 13:18...zhotovují čelenky na hlavy všech velikostí, aby lapaly duše do pasti! Myslíte, že můžete hubit můj lid, a...
Ezechiel 13:20...Hle, jsem proti těm vašim páskám, jimiž lapáte lidi jako ptáky do pasti. Strhám vám je z paží a...
Micheáš 7:2...číhají, jak by vraždili, každý svého bratra lapá do sítí. Obě ruce mají ke zlu šikovné; úředník i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |