Lany

Hledám varianty 'lany' [ lany (4) lano (1) lana (6) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 35:18... kolíky Příbytku, kolíky nádvoří a jejich lana, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá...
Exodus 39:40...sloupy a patky, závěs do brány nádvoří, jeho lana a kolíky, všechno náčiní ke službě v Příbytku, ve...
Numeri 3:26...nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jeho lana, a to se vší příslušnou službou. Z Kehata vzešel rod...
Numeri 3:37...okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany. Vepředu, na východě, tábořili před Příbytkem, totiž...
Numeri 4:26... které je kolem Příbytku a oltáře, jejich lana a veškeré příslušenství k jejich službě. A budou konat...
Numeri 4:32...okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany a veškerým jejich náčiním, a to se vší příslušnou...
Job 4:21...rána do večera. Bez povšimnutí navždy zahynoulano jejich stanu bude strženo, zemřou a moudří nebudou!' ...
Izaiáš 54:2...příbytků směle rozestři; roztáhni také svoje lana a zatluč kolíky. Rozmůžeš se totiž doprava i doleva,...
Ozeáš 11:4...je uzdravil. Táhl jsem je provazy lidskostilany milování. Byl jsem jim tím, kdo nadnáší jho, které...
Skutky 27:17...a vytáhli ho na palubu. Lodníci pak stáhli loď lany, aby ji zpevnili. Ze strachu, aby nenarazili na...
Skutky 27:32...na lodi, nezachráníte se!" Vojáci tedy přesekli lana a nechali člun uplavat. Před svítáním Pavel všechny...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |