Lamp

Hledám varianty 'lamp' [ lampy (11) lampu (3) lampou (4) lampa (5) lamp (4) ]. Nalezeno 25 veršù.
1. Samuel 3:3... Jednou v noci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spal v Hospodinově svatostánku...
1. Letopisů 28:15...k různé službě, pro zlaté svícny a jejich zlaté lampy určil váhu každého svícnu a jeho lamp, pro stříbrné...
2. Letopisů 29:7...zády. Potom zavřeli dveře předsíně, pozhášeli lampy a nezažehli kadidlo a nepřinesli zápalnou oběť ve...
Job 29:3...časů, za dnů, kdy Bůh bděl nade mnou, kdy jeho lampa svítila nad mou hlavou a v jeho světle jsem chodil...
Izaiáš 43:17...posily nechává padnout, aby nevstali, jako knot lampy aby uhasli: Nevzpomínejte na věci minulé, o starých...
Matouš 5:15...hoře nemůže být skryto. Stejně tak se nerozsvěcí lampa, aby ji postavili pod vědro, ale na svícen a tehdy...
Matouš 6:22...tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo bude jasné...
Matouš 25:1...podobné deseti družičkám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných...
Matouš 25:3...a pět bláhových. Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také...
Matouš 25:4...vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešel,...
Matouš 25:7...Všechny družičky vstaly a připravily si lampy. Tehdy řekly ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám...
Matouš 25:8...rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.' Ty rozumné jim ale odpověděly: ‚Nebude ho...
Marek 4:21...stonásobnou." Dále jim řekl: "Přináší se snad lampa, aby ji postavili pod vědro nebo pod postel? Nemá se...
Lukáš 8:16...a vytrvale přinášejí užitek. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji přikryl nádobou nebo postavil pod postel....
Lukáš 11:33... zde je někdo víc než Jonáš. Nikdo nerozsvítí lampu, aby ji postavil do skrýše nebo pod nádobu. Staví ji...
Lukáš 11:34...svícen, aby příchozí viděli světlo. Tvé oko je lampou těla. Je-li tvé oko štědré, celé tvé tělo je jasné....
Lukáš 11:36...temná, pak bude celé tak jasné, jako když  lampa osvěcuje svým jasem." Když domluvil, jeden farizeus...
Lukáš 12:35...vaše srdce." "Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy. Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí...
Lukáš 15:8...deset mincí a jednu minci ztratila, nerozsvítí lampu, nevymete dům a nebude pečlivě hledat, dokud ji...
Jan 5:35...říkám pro vaši záchranu. On byl hořící a zářící lampou, vy jste se však chtěli v jeho světle poradovat jen...
Skutky 20:8...místnosti, kde se shromáždili, svítilo hodně lamp. Jeden mladík jménem Eutychus seděl v okně a při...
2. Petr 1:19...proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve...
Zjevení 18:23...kamene se v tobě nikdy neozve. Světlo lampy se v tobě nikdy nerozsvítí, hlas ženicha a nevěsty...
Zjevení 21:23...svítily, neboť ho rozzářila Boží sláva a jeho lampou je Beránek. Národy spasených se budou procházet v...
Zjevení 22:5... Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a...

Slova obsahující lamp: lamp (4) lampa (5) lampičky (1) lampou (4) lampu (3) lampy (11)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |