Ladem

Hledám varianty 'ladem' [ ladem (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Exodus 23:11...její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z tvého lidu. Co zbude po...
Izaiáš 5:6... zbořím její zeď a bude zdupána. Nechám ji, aby ladem ležela, neprořezaná, neokopaná, trním a bodláčím celá...
Jeremiáš 4:3...Judy a Jeruzaléma: "Zorejte zemi ležící ladem a nesejte do trní. Pro Hospodina se obřežte,...
Ozeáš 10:12... Spravedlnost sejte a lásku sklízejte; zorejte ladem ležící zem! Čas hledat Hospodina je přece zde, ...

Slova obsahující ladem: hladem (36) ladem (4) pokladem (7) příkladem (16)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |