Laň

Hledám varianty 'laň' [ laních (2) laní (3) laněmi (1) laně (2) laň (6) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 49:21...pokrm, královské lahůdky obstará. Neftalí je laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je ratolest...
2. Samuel 22:34...dokonale cestu mou, Mým nohám udílí hbitost laní, staví na výšiny. paže učí, jak obstát v boji...
Job 28:4... kam ani nezabloudí noha člověka, spouští se na laně, kde není živáčka. Země na povrchu skýtá chleba, v...
Job 39:1...co jíst? Víš snad, kdy rodí kamzíci? Bdíš nad laněmi, když sléhají? Počítáš měsíce jejich březosti? Znáš...
Žalmy 18:34...dokonalou cestu mou. Mým nohám udílí hbitost laní, staví na výšiny. paže učí, jak obstát v boji...
Žalmy 22:1... Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Jitřní laň". Žalm Davidův. Bože můj, Bože můj, proč jsi ...
Žalmy 42:2...zpěváka. Poučný žalm synů Korachových. Jako laň prahne po proudící vodě, duše prahne, Bože, po tobě!...
Přísloví 5:19...v manželce svého mládí potěšení měj! Ta milostná laň, ta přelíbezná srna! Jejími ňadry se stále opájej, v...
Píseň 2:7...vás, dcery jeruzalémské, při srnách, při laních divokých: Neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve...
Píseň 3:5...vás, dcery jeruzalémské, při srnách, při laních divokých: Neprobouzejte, nerozněcujte lásku, dříve...
Izaiáš 5:18... kdo táhnou vinu za provazy lži, kdo jak vůz na laně vlečou hřích! Těm, kdo říkají: "Jen si pospíší, ...
Izaiáš 35:6...hluchých se otevřou, chromý tehdy vyskočí jak laň, jazyk němého se rozjásá. Na poušti vytrysknou vodní...
Jeremiáš 14:5...samým zklamáním skrývají hlavu v dlaních. I ta laň opouští v kraji mláďata, protože zeleň zmizela. Divocí...
Abakuk 3:19...je můj Pán, Hospodin, on dává mým nohám hbitost laní, vodí na výšiny. Pro předního zpěváka, na...

Slova obsahující laň: dlaň (16) klaňme (2) klaňte (5) laň (6) neklaň (2) neklaňte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |