Lačnosti

Hledám varianty 'lačnosti' [ lačnosti (4) lačnost (3) ]. Nalezeno 6 veršù.
Numeri 11:4...oheň. Chátry přimíšené k nim se pak zmocnila lačnost. Synové Izraele se k nim připojili a dali se znovu...
Numeri 11:34...To místo pak dostalo jméno Kibrot-hataava, Hroby lačnosti, neboť tam pohřbili lidi propadlé lačnosti. Z...
Žalmy 78:30...nasytili, dal jim to, po čem bažili. Ještě svou lačnost ani neukojili, ještě měli jídlo v ústech svých,...
Žalmy 106:14...činy, nechtěli čekat, jak se rozhodne. Propadli lačnosti v oné poušti, Boha pokoušeli v pustině. Poskytl...
Přísloví 11:6...ničemu. Spravedlnost zachrání poctivé, vlastní lačnost lapí proradné. Když zemře ničema, hynou naděje v...
1. Korintským 10:6...stalo nám pro výstrahu. Proto nepropadejme zlé lačnosti tak jako kdysi oni. Také nebuďte modláři jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |