Líto

Hledám varianty 'líto' [ líto ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 6:7...dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil." Noe však u Hospodina nalezl...
Soudců 21:6...) Izraelcům tehdy přišlo jejich bratra Benjamína líto. Říkali: "Dnes byl z Izraele vyhlazen celý kmen! Co si...
Soudců 21:15... Nebylo jich ale dost. Lidu bylo Benjamína líto, protože Hospodin dopustil v izraelských kmenech...
1. Samuel 15:11...Samuel dostal slovo Hospodinovo: "Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode ...
1. Samuel 24:11...rukou. Říkali mi, zabiju, ale mně bylo líto. Řekl jsem si, že na svého pána nevztáhnu ruku - vždyť...
2. Samuel 12:4...k onomu boháči přišel pocestný. Jemu ale bylo líto vzít a připravit pro hosta jednu ze svých ovcí nebo...
Ezechiel 20:17...následovali své hnusné modly. Přesto mi bylo líto je zničit, a tak jsem s nimi na poušti neskoncoval....
Jonáš 4:10..."To bych řekl! Zlobím se k smrti!" "Tobě je líto rostliny?" řekl Hospodin. "Vždyť jsi ji neobdělával...
Jonáš 4:11...noc vyrostla, přes noc zašla. A mně nemá být líto Ninive, toho velikého města? Vždyť v něm žije více než...
Matouš 15:32...svolal své učedníky a řekl: "Je mi těch lidí líto. Jsou se mnou tři dny a nemají co jíst. Nechci je...
Marek 8:2...svolal své učedníky a řekl jim: "Je mi jich líto. Jsou se mnou tři dny a nemají co jíst. Když je...
Lukáš 17:4...by se k tobě obrátil se slovy: ‚Je mi to líto,' musíš mu odpustit." Apoštolové Pánu řekli: "Dej nám...

Slova obsahující líto: líto (12) lítost (4) lítosti (4) lítostí (10) nelítostně (1) nelítostnému (1) nelítostný (1) nelítostným (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |