Líbeznou

Hledám varianty 'líbeznou' [ líbezný (3) líbeznou (1) líbezná (7) ]. Nalezeno 11 veršù.
Genesis 49:15... uvidí odpočinek, jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosil, stane se nevolníkem,...
2. Samuel 23:1...povýšený Nejvyšším, jehož pomazal Bůh Jákobůvlíbezný pěvec izraelský. Promlouvá ze Hospodinův duch,...
Žalmy 81:3...volejte! zazní hudba, zvučí tamburínalíbezná loutna i citera! Zatrubte na roh při novoluní, při...
Žalmy 147:1...našemu Bohu žalm, jak je to rozkošné - chvála je líbezná! Hospodin Jeruzalém buduje, shromažďuje rozehnaný...
Píseň 1:5...- ach, po právu milují! Snědá jsem, a jsem líbezná, dcery jeruzalémské, tak jako stany Kedarských, jak...
Píseň 1:16...Ach, jak jsi krásný, milý můj, jak jsi líbezný! Naše lože se zelená, cedrové krovy náš dům,...
Píseň 2:14... Tvůj hlas je tolik lahodný, tvůj obličej tak líbezný! Pochytejte nám lišky, ty lišky maličké, co na...
Píseň 4:3...karmínová šňůrka jsou tvé rty, tvá ústa tolik líbezná! Jak plátky granátových jablek jsou pod závojem...
Píseň 6:4... Jak Tirsa jsi krásná, lásko , jak Jeruzalém líbezná, jak hvězdné šiky úchvatná! Své oči odvrať ode ,...
2. Korintským 2:15...svého poznání! Pro Boha jsme totiž Kristovou líbeznou vůní mezi těmi, kdo jsou zachraňováni, i mezi těmi...
Filipským 4:18...od Epafrodita přijal, co jste poslali - je to líbezná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná. Můj...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |