Líbat

Hledám varianty 'líbat' [ líbejte (1) líbat (1) líbali (1) líbala (1) líbal (4) líbají (1) líbá (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 33:4...vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krkulíbal ho. Oba plakali. Když potom pozvedl oči, spatřil ženy...
Genesis 45:15...a plakal a Benjamín plakal v jeho objetí. Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na...
Genesis 48:10...sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael Josefovi řekl: "Ani jsem...
Genesis 50:1...se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzamilíbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili,...
Žalmy 2:12...s posvátnou bázní a veselte se s třesenímLíbejte "syna"! Kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli -...
Přísloví 7:13...rohem číhá na oběť. se ho zmocnila a ho líbá, bez uzardění mu povídá: "Pořádám hostinu z...
Ozeáš 13:2...Říkají, že se jim prý obětovat ... Lidé líbají telata! A proto budou jako ranní mlha, jak rosa, jež...
Lukáš 7:38...nohy slzami a vlastními vlasy je utíralalíbala mu nohy a mazala je mastí. Když to uviděl farizeus,...
Lukáš 7:45...ale ona mi od chvíle, kdy jsem vešel, nepřestala líbat nohy. Nepomazal jsi mi hlavu olejem, ale ona mi...
Skutky 20:37...se dali do velikého pláče, objímali Pavlalíbali ho. Nejvíce se rmoutili nad jeho slovy, že ho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |