Lépe

Hledám varianty 'lépe' [ lépe ]. Nalezeno 17 veršù.
Numeri 11:18...‚Kdo nám najíst masa? To jsme se měli lépe v Egyptě!' Hospodin vás tedy nakrmí masem. Nebudete ho...
1. Samuel 16:23...citeru a hrál. Saulovi se pak ulevilo a cítil se lépe, neboť ho ten zlý duch opouštěl. Filištíni tehdy...
2. Samuel 14:32...jsem se vlastně měl vrátit z Gešuru. Bylo by mi lépe, kdybych tam zůstal! Chci krále vidět! Jestli na...
2. Samuel 18:3...přece cennější než deset tisíc z nás. Teď nám lépe pomůžeš, když zůstaneš ve městě." "Udělám, co chcete,"...
Nehemiáš 8:13...a levity shromáždili k učenému Ezdrášovi, aby lépe porozuměli slovům Zákona. V Zákoně, který Hospodin...
Přísloví 12:9...bývá ceněn, muž křivé povahy však bude pohrdnutLépe být přehlížen, ale mít služebníka, než tvářit se...
Přísloví 19:22...Hospodin. Po člověku se žádá, aby byl laskavýlépe je být chudák nežli podvodník. Úcta k Hospodinu...
Kazatel 4:9...všechno pohodlí? I to je marnost a bídné úsilí." Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha štědrou...
Kazatel 4:11... běda, kdo zvedne jej?! Dva lidé spolu spící lépe zahřejí se, jak ale zahřeje se ten, kdo spí sám? Je-li...
Kazatel 9:4...však mají naději, vždyť: "Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev." Živí totiž vědí, že musejí zemřít,...
Jan 4:52...žije!" Vyptal se jich tedy, odkdy se mu udělalo lépe. Odpověděli: "Horečka ho opustila včera hodinu po...
Skutky 7:31...tomu vidění podivil. Když se přiblížil, aby se lépe podíval, zazněl k němu Hospodinův hlas: ‚ jsem Bůh...
Římanům 3:9...ale čeká je spravedlivý trest. Nuže, jsme na tom lépe než pohané? Ani v nejmenším! Právě jsme přece...
1. Korintským 7:38...se žení, dělá dobře, a kdo se nežení, dělá ještě lépe. Žena je vázána zákonem, dokud její muž žije. Pokud...
Galatským 4:9...nejsou žádní bohové. Teď jste ale Boha poznali (lépe řečeno: Bůh poznal vás). Proč se tedy znovu obracíte k...
1. Timoteus 6:2...bratry nectí o nic méně. Naopak, slouží tím lépe, neboť jejich dobrá práce přinese užitek věřícím a...
Židům 12:24...smlouvy Ježíši a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova. Hleďte, abyste neodmítli Toho, který k...

Slova obsahující lépe: lépe (17) nejlépe (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |