Lékař

Hledám varianty 'lékař' [ lékařům (1) lékařů (1) lékaři (3) lékaře (6) lékař (2) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 50:2...ji slzami a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby jeho otce nabalzamovali....
Exodus 15:26...dopustil na Egypt - neboť jsem Hospodin, tvůj lékař." A tak přišli do Elimu, kde bylo dvanáct vodních...
2. Letopisů 16:12... ve své nemoci však nehledal Hospodina, ale lékaře. V jednačtyřicátém roce svého kralování pak Asa...
Job 13:4...špiníte samou lží, všichni jste šarlatáni, a ne lékaři. Kdybyste aspoň konečně umlkli, vzbudili byste dojem...
Jeremiáš 8:22... Copak není balzám v Gileádu? Což tam lékaře nemají? Tak proč se rána mého lidu nemůže zacelit?...
Matouš 9:12...a hříšníky?" Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a přemýšlejte...
Marek 2:17...a hříšníky?" Když to Ježíš uslyšel, řekl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat...
Marek 5:26... dvanáct let krvácela. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic nepomohlo a...
Lukáš 4:23...Na to jim odpověděl: "Asi mi povíte to rčení: ‚Lékaři, uzdrav se sám! Co jsme slyšeli, že se stalo v...
Lukáš 5:31...daní a hříšníky?" Ježíš jim odpověděl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat...
Lukáš 8:43...krvácením. Utratila všechno své živobytí na lékaře, ale žádný ji nemohl uzdravit. Když se ale zezadu...
Koloským 4:14...Laodikeji a v Hierapoli. Pozdravuje vás milovaný lékař Lukáš a také Démas. Pozdravte sourozence v Laodikeji...

Slova obsahující lékař: lékař (2) lékaře (6) lékaři (3) lékařů (1) lékařům (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |