Látek

Hledám varianty 'látek' [ látky (36) látku (12) látka (1) látek (8) ]. Nalezeny 54 verše.
Exodus 25:4... stříbro, bronz, modrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže,...
Exodus 26:1...kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky; necháš na umným způsobem vytkat cheruby. Jeden...
Exodus 26:4...na konci spojeného kusu, udělej poutka z modré látky. Totéž udělej podél krajního pruhu ve druhém spojeném...
Exodus 26:31...také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; uděláš ji s umně vetkanými...
Exodus 26:36...vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. K závěsu zhotovíš pět sloupů z...
Exodus 27:16...vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu, široký 20 loket, se čtyřmi...
Exodus 28:5...na zlato, modrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment. zhotoví umně tkaný efod ze zlata, z modré...
Exodus 28:6...efod ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Na obou okrajích ...
Exodus 28:8...bude ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vezmi dva onyxové kameny a...
Exodus 28:15...efod: ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Bude čtvercový a dvojitý, na...
Exodus 28:31...Hospodinem. K efodu zhotovíš plášť, celý z modré látky. Uprostřed něj bude otvor pro hlavu, jenž bude mít...
Exodus 28:33...granátová jablka z modré, purpurové a šarlatové látky. Ty prostřídej zlatými zvonky: zlatý zvonek a...
Exodus 30:34...'" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi vonné látky: tekutou pryskyřici, onychu a galbanum. Tyto vonné...
Exodus 35:6... stříbro, bronz, modrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže,...
Exodus 35:23...u sebe měl modrou, purpurovou nebo šarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže či...
Exodus 35:25... co utkaly: modrou, purpurovou a šarlatovou látku a kment. Všechny ženy, které cítily nutkání, také...
Exodus 35:35...a vyšívání modrých, purpurových a šarlatových látek i kmentu po tkaní. Ovládají každé řemeslo a umí...
Exodus 36:8...kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky s umně vetkanými cheruby. Jeden pruh byl dvacet osm...
Exodus 36:11...na konci spojeného kusu, udělali poutka z modré látky. Totéž udělali podél krajního pruhu ve druhém...
Exodus 36:35...také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu; udělali ji s umně vetkanými...
Exodus 36:37...vyšívaný závěs z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu a k němu pět sloupů s háčky....
Exodus 37:29...olej svatého pomazání a čisté kadidlo z vonných látek. Z akáciového dřeva zhotovil také čtvercový oltář...
Exodus 38:18...bránu nádvoří byl z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Byl dlouhý 20 loket a v celé...
Exodus 39:1...a kolem nádvoří. Z modré, purpurové a šarlatové látky zhotovili bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni....
Exodus 39:2...ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vytepali zlaté plíšky a z nich...
Exodus 39:3...je umně vetkali do modré, purpurové a šarlatové látky a do kmentu. K oběma okrajům efodu připojili ramenní...
Exodus 39:5...efod ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu, jak Hospodin přikázal...
Exodus 39:8...ze zlata, z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Náprsník byl čtvercový;...
Exodus 39:22...byl zhotoven také plášť celý utkaný z modré látky. Uprostřed něj byl otvor, jako bývá v pancíři, s...
Exodus 39:24...granátová jablka z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Prostřídali je zvonky z...
Exodus 39:29...kmentu a z modré, purpurové a šarlatové látky, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Vyrobili také...
Leviticus 6:20...její krve stříklo na roucho, vyper potřísněnou látku na svatém místě. Hliněná nádoba, v níž se vařilo její...
Leviticus 14:4...čisté ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop. Kněz nechá jednoho ptáka zabít nad hliněnou...
Leviticus 14:6...vezme živého ptáka, cedrové dřevo, šarlatovou látku a yzop a namočí to i s tím živým ptákem v krvi ptáka...
Leviticus 14:49...vezme dva ptáky, kus cedrového dřeva, šarlatovou látku a yzop. Jednoho ptáka zabije nad hliněnou nádobou s...
Leviticus 14:51...vodou. Pak vezme cedrové dřevo, yzop, šarlatovou látku a živého ptáka, namočí to v krvi zabitého ptáka s...
Leviticus 16:12...obou hrstí nabere jemně drcené kadidlo z vonných látek a vnese to dovnitř za oponu. Před Hospodinem položí...
Numeri 4:6...usní a navrch rozprostřou přehoz, celý z modré látky, a provléknou tyče. Potom prostřou přehoz z modré...
Numeri 4:7...a provléknou tyče. Potom prostřou přehoz z modré látky na stole chlebů předložení a na něj rozloží mísy,...
Numeri 4:8... Na to vše pak rozprostřou přehoz z šarlatové látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a provléknou...
Numeri 4:9...a provléknou tyče. Potom vezmou přehoz z modré látky, přikryjí svícen k svícení i s jeho kahany, kleštěmi,...
Numeri 4:11... Také na zlatý oltář prostřou přehoz z modré látky, přikryjí ho pokrývkou z odolných usní a provléknou...
Numeri 4:12...službě ve svatyni, zabalí je do přehozu z modré látky, přikryjí je pokrývkou z odolných usní a položí na...
Numeri 4:13...popel, prostřou na oltáři přehoz z purpurové látky a na něj položí veškeré oltářní náčiní, které...
Numeri 4:16...bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z vonných látek, každodenní moučná oběť a olej pomazání. Bude mít...
Numeri 19:6...kněz vezme cedrové dřevo, yzop a šarlatovou látku a hodí to do ohně, v němž se pálí ta jalovice. Kněz...
Deuteronomium 22:11...volem a oslem zapřaženými spolu. Neoblékej si látku z dvojího vlákna, ze směsi vlny a lnu. Na čtyřech...
Soudců 5:30... jedna dvě ženské pro každého hrdinu! Barevné látky - kořist pro Siseru, kořist barevných látek, samá...
1. Letopisů 9:30...z kněžských synů připravovali masti z vonných látek. Jednomu z levitů, Matitiášovi, prvorozenému...
Izaiáš 1:18...šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li jak purpurová látka, budou jak vlna beránčí. Jste-li ochotní a poslušní,...
Izaiáš 19:10...zoufalí a tkalci zblednou zděšením. Výrobci látek budou ztrápení a všichni nádeníci žalem zmoženi....
Ezechiel 16:13...a stříbrem, nosila šaty z kmentu, vzácných látek a výšivek a jedla pokrmy z jemné mouky s medem a...
Matouš 9:16... Nikdo nepřišívá na starý plášť záplatu z nové látky. Taková výplň odtrhne i kus roucha a díra bude ještě...
Marek 2:21... se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z nové látky na starý plášť. Jinak se ta nová výplň od starého...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |