Láme

Hledám varianty 'láme' [ lámu (1) lámete (2) lámeme (1) láme (7) lámat (1) lámali (1) lámal (13) ]. Nalezeno 25 veršù.
Žalmy 29:5... hlas Hospodinův je nádherný! Hlas Hospodinův láme cedry, libanonské cedry Hospodin poráží. Jako telátko...
Žalmy 46:10...na zemi! Ve všech koncích světa boje zastavujeláme luky, seká kopí, vozy pálí plamenem. Přestaňte! Vězte,...
Žalmy 107:16...dělá pro lidi! On přece rozbíjí brány z bronzuláme železné závory! Blázni se vydali cestou zvrácenosti a...
Přísloví 16:1...slávu předchází pokora. Člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však dává Hospodin. Člověk ...
Kazatel 10:9...do padá, kdo boří zeď, toho uštkne had. Kdo láme kamení, ten se jím zraní, kdo štípá dříví, ten si tím...
Izaiáš 24:19...se otevřou, zemské základy se otřesou: Země se láme, láme se, země se hroutí, hroutí se, země se třese,...
Jeremiáš 49:35...o Elamu. Tak praví Hospodin zástupů: "Hlelámu luk Elamu - jeho hlavní sílu! Přivedu na Elam čtyři...
Daniel 8:7... jak na berana vztekle útočí, vráží do nějláme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho...
Micheáš 3:3...lidu hryžete, odíráte je z kůže a jejich kosti lámete; vy, kdo je porcujete jako do hrnce a jako maso do...
Matouš 14:19...pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnallámal a dával ty chleby učedníkům a učedníci zástupům. A...
Matouš 15:36... vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díkylámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. A tak se...
Matouš 26:26...Ježíš. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnallámal a dal učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte; toto je...
Marek 6:41...pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnallámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je...
Marek 8:6...na zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal díkylámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Ti je pak...
Marek 14:22...nenarodil." Když jedli, vzal chléb, požehnallámal a dal jim ho se slovy: "Vezměte, to je tělo."...
Lukáš 9:16...chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal jelámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali zástupu....
Lukáš 22:19...Boží království." Vzal chléb, vzdal díkylámal a dal jim ho se slovy: "To je tělo, které se dává...
Lukáš 24:30... Když byli za stolem, vzal chléb, požehnallámal a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho,...
Skutky 2:46...zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným...
Skutky 10:17...vytažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslaní...
Skutky 20:11...klidní, je v něm život!" Pak vystoupil nahorulámal chléb a po jídle ještě dlouho mluvil, do rána, kdy...
Skutky 21:13... "K čemu ten pláč?" odpověděl Pavel. "Proč mi lámete srdce? Pokud jde o , jsem připraven nejen být...
Skutky 27:35...slovech vzal chléb, přede všemi vzdal díky Bohulámal a začal jíst. Všechny to povzbudilo a něco pojedli...
1. Korintským 10:16...to snad společenství Kristovy krve? Chléb, který lámeme - není to snad společenství Kristova těla? Jako je...
1. Korintským 11:24...tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díkylámal se slovy: "Toto je tělo, které se dává za vás. To...

Slova obsahující láme: balámem (1) děláme (3) láme (7) lámech (6) lámecha (3) lámechova (1) lámechovi (1) lámechovy (1) lámeme (1) lámete (2) neděláme (2) nehodláme (1) nezlámete (1) posíláme (5) rozláme (3) rozlámeš (1) uděláme (19) voláme (3) vyděláme (1) vylámej (1) zavoláme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |