Lámal

Hledám varianty 'lámal' [ lámu (1) lámete (2) lámeme (1) láme (7) lámat (1) lámali (1) lámal (13) ]. Nalezeno 25 veršù.
Žalmy 29:5... hlas Hospodinův je nádherný! Hlas Hospodinův láme cedry, libanonské cedry Hospodin poráží. Jako telátko...
Žalmy 46:10...na zemi! Ve všech koncích světa boje zastavujeláme luky, seká kopí, vozy pálí plamenem. Přestaňte! Vězte,...
Žalmy 107:16...dělá pro lidi! On přece rozbíjí brány z bronzuláme železné závory! Blázni se vydali cestou zvrácenosti a...
Přísloví 16:1...slávu předchází pokora. Člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však dává Hospodin. Člověk ...
Kazatel 10:9...do padá, kdo boří zeď, toho uštkne had. Kdo láme kamení, ten se jím zraní, kdo štípá dříví, ten si tím...
Izaiáš 24:19...se otevřou, zemské základy se otřesou: Země se láme, láme se, země se hroutí, hroutí se, země se třese,...
Jeremiáš 49:35...o Elamu. Tak praví Hospodin zástupů: "Hlelámu luk Elamu - jeho hlavní sílu! Přivedu na Elam čtyři...
Daniel 8:7... jak na berana vztekle útočí, vráží do nějláme mu oba rohy. Beran neměl sílu mu odolat. Kozel ho...
Micheáš 3:3...lidu hryžete, odíráte je z kůže a jejich kosti lámete; vy, kdo je porcujete jako do hrnce a jako maso do...
Matouš 14:19...pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnallámal a dával ty chleby učedníkům a učedníci zástupům. A...
Matouš 15:36... vzal těch sedm chlebů a ty ryby, vzdal díkylámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. A tak se...
Matouš 26:26...Ježíš. Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnallámal a dal učedníkům se slovy: "Vezměte a jezte; toto je...
Marek 6:41...pět chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnallámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je...
Marek 8:6...na zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal díkylámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali. Ti je pak...
Marek 14:22...nenarodil." Když jedli, vzal chléb, požehnallámal a dal jim ho se slovy: "Vezměte, to je tělo."...
Lukáš 9:16...chlebů a dvě ryby, vzhlédl k nebi, požehnal jelámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali zástupu....
Lukáš 22:19...Boží království." Vzal chléb, vzdal díkylámal a dal jim ho se slovy: "To je tělo, které se dává...
Lukáš 24:30... Když byli za stolem, vzal chléb, požehnallámal a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho,...
Skutky 2:46...zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným...
Skutky 10:17...vytažena zpátky do nebe. Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslaní...
Skutky 20:11...klidní, je v něm život!" Pak vystoupil nahorulámal chléb a po jídle ještě dlouho mluvil, do rána, kdy...
Skutky 21:13... "K čemu ten pláč?" odpověděl Pavel. "Proč mi lámete srdce? Pokud jde o , jsem připraven nejen být...
Skutky 27:35...slovech vzal chléb, přede všemi vzdal díky Bohulámal a začal jíst. Všechny to povzbudilo a něco pojedli...
1. Korintským 10:16...to snad společenství Kristovy krve? Chléb, který lámeme - není to snad společenství Kristova těla? Jako je...
1. Korintským 11:24...tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díkylámal se slovy: "Toto je tělo, které se dává za vás. To...

Slova obsahující lámal: lámal (13) lámali (1) nalámal (1) nelámali (1) polámalo (1) rozlámal (5) rozlámala (1) rozlámali (1) rozlámaly (1) zlámal (6) zlámali (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |