Kyčli

Hledám varianty 'kyčli' [ kyčli (1) kyčle (1) kyčel (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 32:26... Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se Jákobovi při tom zápasu vymkl...
Genesis 32:32...Penuel, zazářilo mu slunce; a kulhal kvůli  kyčli. (Proto synové Izraele do dnešního dne nejedí...
Ezechiel 29:7...Jakmile se o tebe opřeli, zlomil ses, jsi jim kyčle vykloubil. Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Hle,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |