Kvasem

Hledám varianty 'kvasem' [ kvasu (11) kvasem (2) kvas (6) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 12:15...chleby; hned první den odstraníte ze svých domů kvas. Kdokoli by mezi prvním a sedmým dnem jedl něco...
Exodus 12:19...chleby. Po sedm dní se ve vašich domech nenajde kvas. Kdokoli by jedl něco kvašeného, bude vyloučen z...
Exodus 13:7...nic kvašeného, na celém tvém území se nevyskytne kvas. V ten den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro...
Leviticus 2:11...nedáte dýmat jako ohnivou oběť Hospodinu žádný kvas ani med. Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z...
Leviticus 6:10... na nádvoří Stanu setkávání. Nebudou to pécikvasem, neboť jsem jim to dal jako podíl ze svých ohnivých...
Leviticus 23:17...budou ze dvou desetin efy jemné mouky pečenékvasem. S tím chlebem přinesete sedm ročních beránků bez...
Matouš 13:33...další podobenství: "Nebeské království je jako kvas, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, ...
Matouš 16:6...chleba. Ježíš jim řekl: "Dejte pozor, varujte se kvasu farizeů a saduceů." Dohadovali se tedy mezi sebou:...
Matouš 16:11...o chlebu? Varujte se farizejského a saducejského kvasu!" Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali...
Matouš 16:12... že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, ale farizejského a saducejského učení. Když Ježíš...
Marek 8:15... Ježíš jim zdůrazňoval: "Pečlivě se varujte kvasu farizeů a kvasu Herodova." Začali se tedy mezi sebou...
Lukáš 12:1...svým učedníkům: "Dávejte si pozor na farizejský kvas, jímž je pokrytectví. Není totiž nic skrytého, co...
Lukáš 13:21...Boží království?" opakoval. "Je podobné kvasu, který žena vzala a zadělala do tří měřic mouky, ...
1. Korintským 5:6...chlubení není namístě. Copak nevíte, že trocha kvasu prokvasí celé těsto? Zbavte se starého kvasu, abyste...
1. Korintským 5:7...kvasu prokvasí celé těsto? Zbavte se starého kvasu, abyste byli novým, nekvašeným těstem. Vždyť Kristus,...
1. Korintským 5:8...obětován! Proto slavme Velikonoce bez starého kvasu, bez kvasu špatnosti a ničemnosti, ale s nekvašenými...
Galatským 5:9...řeči nejsou od Toho, který vás povolává. Trocha kvasu prokvasí celé těsto! Jsem si o vás v Pánu jist, že se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |