Květem

Hledám varianty 'květem' [ květy (13) květů (3) květu (3) květem (3) květ (9) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 40:10...něm tři výhonky. Na keři vyrazily pupeny, potom květy a nakonec zralé hrozny. Měl jsem v ruce faraonův...
Exodus 25:31...dřík a budou z něj vystupovat pohárky, pupenykvěty. Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z...
Exodus 25:33...prutu budou tři mandlovité pohárky s pupenemkvětem, na dalším prutu také tři a tak to bude na všech...
Exodus 25:34...pak budou čtyři mandlovité pohárky s pupenykvěty. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude...
Exodus 37:17...i dřík a vystupovaly z něj pohárky, pupenykvěty. Z jeho boků vycházelo šest prutů: tři pruty svícnu z...
Exodus 37:19...prutu byly tři mandlovité pohárky s pupenemkvětem, na dalším prutu také tři a tak to bylo na všech...
Exodus 37:20...pak byly čtyři mandlovité pohárky s pupenykvěty. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, byl...
Numeri 8:4...Mojžíšovi. Samotný svícen byl od dříku po květy vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil svícen přesně podle...
Numeri 17:23...Leviho vypučela: vyrašila v pupeny, nasadila květy a vydala zralé mandle! Mojžíš pak všechny hole vynesl...
1. Královská 6:18...chrámu byla vyřezávaná poupata a rozvité květy - vše bylo z cedru; kámen nebylo vidět. V...
1. Královská 6:29...dokola vyřezat rytiny cherubů, palem a rozvitých květů. Podlahu obou částí chrámu pokryl zlatem...
1. Královská 6:32...dřeva vyřezal rytiny cherubů, palem a rozvitých květů a pokryl je zlatem. Zlato nanesl i na cheruby a palmy...
1. Královská 6:35... Vyřezal na nich cheruby, palmy a rozvité květy a řezbu pokryl po celé ploše zlatem. Kolem vnitřního...
1. Královská 7:26...a jeho okraje byly vytvarovány do liliového květu jako okraj poháru. Mohlo pojmout 2 000 batů. Dále...
1. Královská 7:49...napravo a pět nalevo před svatostánek, k nim květy, kahany a kleště ze zlata, misky, kratiknoty, nádobky...
2. Letopisů 4:5...a jeho okraje byly vytvarovány do liliového květu jako okraj poháru. Zcela naplněné mohlo pojmout 3...
2. Letopisů 4:21...ke svícení před svatostánkem, jak náleží, k nim květy, kahany a kleště ze zlata (bylo to nejčistší zlato),...
Job 14:2...zrozený jen pár dnů - a plných trápení. Jako květ vzejde a uvadne, jako stín prchne, nezastaví se....
Job 15:33...hrozny nezralé, jako oliva, jež setřásá svůj květ. Spolek bezbožných je neplodný, stany úplatkářů pohltí...
Kazatel 12:5...cesta hrozbu znamená, mandloň rozkvete bílým květem, příliš těžká je i kobylka a všechna chuť se...
Píseň 2:13...kraji. Fíkovník nasytil své plody mízou, révový květ svou vůni vydává: Vstaň, lásko , překrásná, a...
Píseň 7:13... zda pučí réva, se půjdem podívat, révové květy zda se již otvírají, zda kvete granátový sad - tam ti...
Izaiáš 5:24... právě tak ztrouchniví jejich kořeny a jejich květy vítr rozpráší. Zákon Hospodina zástupů totiž zavrhli,...
Izaiáš 18:5...před sklizní, než vyraší pupeny, než na místě květů hrozny uzrají, ořeže ratolesti vinařskými noži,...
Izaiáš 28:1... Běda koruně chlouby efraimských opilcůkvětu, který zvadne i přes svou nádheru, městu ležícímu nad...
Izaiáš 28:4...efraimských opilců bude zašlapána pod nohyKvět, který zvadne i přes svou nádheru, město ležící nad...
Izaiáš 35:1...suchopár, s jásotem kvete pustina! Jak z růže květ rozkvete, rozezní se jásotem! Bude dána...
Izaiáš 40:6...je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, jak na něj zavane...
Jakub 1:10...ze svého ponížení; pomine totiž jako polní květ. Když vyjde slunce a přijde žár, usychá tráva a vadne...
Jakub 1:11...vyjde slunce a přijde žár, usychá tráva a vadne květ; ze vší nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč...
1. Petr 1:24...je jako tráva, všechna jeho sláva jako polní květ. Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo Hospodinovo však...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |