Kvítí

Hledám varianty 'kvítí' [ kvítí (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
Žalmy 103:15... Vždyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní kvítí kvete si. Poryvem větru ale mizí pryč, nezbude...
Píseň 2:12... zima skončila, průtrž přestala a je pryčKvítí se ukazuje po zemi, čas prozpěvování je tu, hlas...
Izaiáš 40:7...jeho půvab jako polní květ. Usychá trávakvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dech. Lidé jsou...
Izaiáš 40:8...dech. Lidé jsou zajisté ta tráva. Usychá trávakvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá. Na...
Nahum 1:4...každou řeku. Bášan i Karmel pak uvadají, vadnekvítí Libanonu. Hory se před ním chvějí, rozpadají se...
1. Petr 1:24...jeho sláva jako polní květ. Usychá trávakvítí uvadá, slovo Hospodinovo však věky přetrvá." A to...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |