Kupuje

Hledám varianty 'kupuje' [ kupujte (2) kupují (3) kupuje (2) kupovat (7) kupovali (3) kupoval (1) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 47:14...se jen v Egyptě a Kanaánu našly, neboť za  kupovali zrní. Ty peníze Josef odváděl do faraonova domu. A...
Leviticus 25:14...pozemek nebo jej budeš od svého bližního kupovat, nepoškozujte jeden druhého. Podle počtu let od...
Nehemiáš 10:32... aby je prodávali v den odpočinku, nebudeme je kupovat v sobotu ani ve svátek. Sedmého roku ustaneme a...
Přísloví 20:14... se nasytíš. "Špatné, moc špatné," říká, kdo kupuje, a jen co popojde, si pochvaluje. Někdo zlato...
Izaiáš 24:2... otrok i jeho pán, děvečka i její paní, ti, kdo kupují i kdo prodávají, věřitelé i dlužníci, lichváři i...
Izaiáš 55:1...k vodě, i vy, kdo nemáte žádné peníze! Pojďtekupujte a jezte, pojďte, kupujte bez peněz víno a mléko...
Jeremiáš 32:15... Bůh Izraele: ‚V této zemi se znovu budou kupovat domy, pole i vinice!'" Poté, co jsem ten kupní list...
Jeremiáš 32:43...lidí a dobytka,' nuže v této zemi se znovu budou kupovat pole. Budou se kupovat za peníze, kupní list se...
Jeremiáš 32:44...této zemi se znovu budou kupovat pole. Budou se kupovat za peníze, kupní list se bude potvrzovat podpisem,...
Ezechiel 7:12... Ten čas tu je, nastal onen den! Kdo kupuje, nejásej, kdo prodává, nermuť se - na celý ten dav...
Ozeáš 8:9...do Asýrie jako divoký osamělý osel - Efraim kupoval si milence! Prodávali se mezi pohany, je teď ale...
Zachariáš 11:5...můj Bůh: "Pas ovce určené na porážku. Ti, kdo je kupují, je zabíjejí bez výčitek svědomí. Ti, kdo je...
Matouš 25:10...si raději nakoupit k prodavačům.' Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s...
Marek 11:15... začal vyhánět ty, kdo v chrámě prodávalikupovali. Zpřevracel stoly směnárníků i sedačky prodavačů...
Lukáš 17:28... Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pilikupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy...
1. Korintským 7:30... ti, kdo oslavují, jako by neoslavovali, ti, kdo kupují, jako by nevlastnili a ti, kdo se zabývají věcmi...
Zjevení 13:17...ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno...

Slova obsahující kupuje: kupuje (2) skupujete (1) vykupuje (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |