Kupu

Hledám varianty 'kupu' [ kupy (2) kupu (1) kup (5) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 47:19... To ti máme i s naší půdou umírat před očimaKup nás i s naší půdou za chléb, a budeme faraonovými...
Jeremiáš 19:1...zakroč proti nim! Hospodin řekl toto: "Jdikup od hrnčíře hliněný džbán. Vezmi s sebou několik...
Jeremiáš 32:7...Chanamel, syn tvého strýce Šaluma, a řekne: ‚Kup si pole v Anatotu. Jako příbuzný na něj máš...
Jeremiáš 32:8...Benjamín? Jako příbuzný na něj máš nárok a předkup právo. Kup si ho." Věděl jsem, že je to slovo...
Jeremiáš 32:25...padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom říkáš: ‚Kup si pole a před svědky zaplať za stříbrem!'" Tehdy...
Jeremiáš 51:43... příval jeho vln jej pohltil. Z jeho měst zbyly kupy trosek, vyprahlá země bez vody, země úplně bez...
Ozeáš 12:12...Že v Gilgalu obětují býky? Z jejich oltářů budou kupy kamení u polích zoraných! Jákob utekl na pláně Aramu,...
Micheáš 1:6...Jeruzalém - kdo jiný? "Proto Samaří obrátímkupu sutin, místo vhodné tak pro vinici. Její kameny svalím...

Slova obsahující kupu: kupu (1) kupuje (2) kupují (3) kupujte (2) nakupují (1) skupujete (1) výkupu (1) vykupuje (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |