Kupci

Hledám varianty 'kupci' [ kupec (1) kupcům (1) kupců (4) kupci (9) kupce (1) ]. Nalezeno 16 veršù.
Leviticus 25:28...jeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v rukou kupce do léta milosti. V létě milosti pak bude vydán, a...
1. Královská 10:15... nepočítaje příjmy od pocestných, z obchodování kupců i ode všech arabských králů a krajských hejtmanů....
2. Letopisů 9:14...talentů zlata, nepočítaje příjmy od pocestnýchkupců a obchodníků i ode všech arabských králů a krajských...
Nehemiáš 3:31...zlatník Malkiáš k budově chrámových sluhůkupců naproti Strážné bráně a k rohové terase. Od rohové...
Nehemiáš 3:32...rohové terasy k Ovčí bráně opravovali zlatnícikupci. Jakmile se Sanbalat doslechl, že stavíme hradby,...
Job 40:30...Že by ho obchodníci dobře prodali? Mohli by ho kupci porcovat na kusy? Pokryješ jeho kůži oštěpy? Trefíš...
Přísloví 31:24... Prodává košile, které ušila, zdobené pásy kupcům dodává. Síla a krása jsou jejím oděvem, s úsměvem...
Izaiáš 23:2... jak to je. Zmlkněte, obyvatelé pobřeží, vykupci sidonští, kteří jste z námořnictví zbohatli! Přes...
Izaiáš 23:8...vládcům korunu, jehož obchodníci byli velmožikupci slavní všude na zemi? Hospodin zástupů to rozhodl,...
Ezechiel 27:22...zákazníky; platí ti jehňaty, kozly a beranyKupci ze Sáby a Raemy s tebou obchodují; za tvé zboží platí...
Ezechiel 27:23...a nejvzácnějšími balzámy. Cháran, Kanne, Edenkupci ze Sáby, Asýrie a Kilmadu s tebou vedou obchody;...
Ezechiel 38:13...v samém středu země. Šeba a Dedan i zámořští kupci a všichni jejich draví lvi se zeptají: ‚Přicházíš...
Nahum 3:16... rozmnož se jako žravý hmyz! I kdyby tvých kupců bylo sebevíc, ještě víc než hvězd na nebi, jak...
Matouš 13:45...koupí to pole. Nebeské království je, jako když kupec hledající krásné perly najde jednu velmi vzácnou...
Zjevení 18:3...všechny národy, králové země s smilnilikupci země zbohatli z mohutnosti jejího hýření." Tehdy jsem...
Zjevení 18:11...mocné - tvůj ortel přišel v jedné hodině!" I kupci země nad budou plakat a truchlit, neboť nikdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |