Kupředu

Hledám varianty 'kupředu' [ kupředu ]. Nalezeny 3 verše.
Izaiáš 59:19... neboť se jako prudká řeka přivalí, hnaná kupředu dechem Hospodinovým. K Sionu přijde Ten, jenž je...
Abakuk 1:9...kořist napadá. Každý přichází páchat násilíkupředu míří každý z nich, zajatců jak písku sbírají....
Lukáš 19:28...je přede mnou.'" Po těch slovech se vydal kupředu, vzhůru k Jeruzalému. Když se přiblížil k Betfagé a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |