Kupčit

Hledám varianty 'kupčit' [ kupčit (2) kupčili (1) kupčila (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Nahum 3:4...ta smilnice tak vábivá, mistryně kouzel, která kupčila s národy skrze smilstva svá a s pokoleními skrze...
Zachariáš 11:7...tedy ovce určené na porážku pro ty, kdo s nimi kupčili. Vzal jsem si dvě hole; jednu jsem nazval...
Zachariáš 14:21...den nebude v chrámu Hospodina zástupů nikdo kupčit! Ortel slova Hospodinova nad Izraelem skrze...
2. Petr 2:3...v opovržení. Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení dávno...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |