Kulhavé

Hledám varianty 'kulhavé' [ kulhavý (1) kulhavou (2) kulhavé (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Deuteronomium 15:21... Bude-li však na něm nějaká vada - bude-li kulhavý, slepý nebo s jinou vážnou vadou - nesmíš ho...
Micheáš 4:6...věky věků! V onen den, praví Hospodin, posbírám kulhavé a zahnané shromáždím - ty, jež jsem předtím ranil...
Micheáš 4:7...- ty, jež jsem předtím ranil neštěstímKulhavou obdařím potomky, ze zahnané učiním mocný lid a...
Sofoniáš 3:19...skoncuji se všemi, kdo trápili! Zachráním ale kulhavou a zahnanou zpět přivedu. Způsobím jim čest a slávu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |