Kuje

Hledám varianty 'kuje' [ kují (1) kuje (1) kovu (4) kouty (1) koutech (6) koutě (1) kouta (2) kout (2) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 27:2...na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovat z oltáře, a...
Exodus 38:2...na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaroval rohy vystupující z oltáře a obložil jej...
1. Samuel 24:4...a Saul zašel dovnitř, aby si ulevil. V zadních koutech jeskyně ale seděl David se svými muži. Ti mu...
Nehemiáš 9:22... Vydal jsi jim království a národy, každý kout jsi jim přidělil. Získali zemi Sichona, krále Chešbonu...
Žalmy 37:12...v hojnosti pokoje. Ničema proti poctivému kuje pikle, zuby na něj skřípe zuřivě, Hospodin se mu ale...
Přísloví 21:9...čistých je upřímná. Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům. Darebák...
Přísloví 25:12...v pravý čas. Zlatá náušnice, klenot z ryzího kovu je moudrá výtka pro vnímavý sluch. Chladivým sněhem...
Přísloví 25:24...řeči pak zlobné pohledy. Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům....
Izaiáš 45:19... Nemluvil jsem přece skrytě, v nějakém temném koutě země; neřekl jsem Jákobovým potomkům: "Hledejte v...
Jeremiáš 11:15...pohledává v mém domě? To chce dál s mnoha jinými kout pikle? Může snad maso obětí odvrátit tvé neštěstí, aby...
Jeremiáš 17:6...necítí, když dobro přichází. Žije ve vyprahlých koutech pustiny, v solném kraji, kde se nebydlí. Požehnaný,...
Ezechiel 1:4...toho žáru jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovu. Zprostřed vystupovaly jakoby čtyři bytosti. Napohled...
Ezechiel 1:27...jsem viděl cosi jako třpyt žhnoucího vzácného kovu; kolem dokola byl obklopen jakýmsi ohněm. Rovněž...
Ezechiel 7:2...o izraelské zemi: Konec! Konec je se čtyřmi kouty země! s tebou konec je - svůj hněv sešlu na tebe....
Ezechiel 8:2...a od pasu vzhůru jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovu. Vztáhl cosi jako ruku a vzal za vlasy. Duch ...
Micheáš 7:3...úplatek, mocný poroučí, co si zamane, a všichni kují pikle. Nejlepší z nich je jako trní, poctivec horší...
Zjevení 7:1...jsem uviděl čtyři anděly, kteří stáli ve čtyřech koutech země a drželi čtyři zemské větry, aby vítr nevál na...
Zjevení 20:8...ze žaláře. Vyjde svádět národy ve čtyřech koutech země, Goga a Magoga, aby je shromáždil k boji -...

Slova obsahující kuje: děkuje (3) děkujeme (5) děkuješ (1) fackuje (1) kuje (1) neprorokuje (5) nepřežvykuje (3) neutiskuje (1) okřikuješ (1) opakuje (2) paběrkuje (2) pokřikuje (1) poskakuje (2) prorokuje (7) prorokujeme (1) přeskakuje (1) přežvykuje (3) šikujete (1) utiskuje (3) utiskujete (1) vykřikuje (2) vyskakuje (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |