Kudy

Hledám varianty 'kudy' [ kudy (21) ]. Nalezen 21 verš.
Exodus 18:20...lidu ustanovení a pokyny a oznamuj jimkudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho...
Soudců 1:24...města vycházet nějakého muže. "Ukaž nám, prosímkudy do města," řekli mu, "a zachováme se k tobě milosrdně...
Soudců 1:25...zachováme se k tobě milosrdně." Ukázal jim tedykudy do města, a oni to město vybili ostřím meče. Toho muže...
2. Samuel 13:19...sobě roztrhla. Zakryla si tvář rukama a plakalakudy chodila. "Že s tebou byl ten tvůj bratr Amnon?" řekl...
1. Královská 13:10...tedy jinou cestou, aby se vrátil jinudy, než kudy do Bet-elu přišel. V Bet-elu ale bydlel jeden starý...
1. Královská 22:24...Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?"...
2. Královská 3:8... "Můj lid je jako tvůj, koně jako tvíKudy potáhneme?" zeptal se pak ještě. "Pouštní cestou přes...
2. Královská 19:33...němu nenavrší a nikdo nenastaví štít. Odejdekudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví...
2. Letopisů 18:23...Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův duch ode , aby mluvil k tobě?"...
Nehemiáš 2:14...rybníku, tam ale zvíře pode mnou nemělo kudy projít. Pokračoval jsem tedy vzhůru do noci podél...
Job 28:13...nalézá? A rozumnost kde přebývá? Člověk netušíkudy k ; nenajde ji na zemi mezi živými. Propast praví:...
Job 38:19...zemské rozměry? Jen pověz, když všemu rozumíšKudy vede cesta k příbytku světla? A kde přebývá temnota?...
Job 38:24...pro čas soužení, pro dny bojů a válčeníKudy vede cesta, kterou se štěpí blesky? Odkud se východní...
Přísloví 4:26...přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe. Zvažkudy povedou tvé kroky, všechny tvé cesty pak budou...
Přísloví 11:13...člověk raději pomlčí. Mluvka roznáší tajemstvíkudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat. Kde schází...
Přísloví 14:8...přece nic nedozvíš. Moudrost rozvážného je vědět kudy kam, tupost hlupáků je pěstovat sebeklam. Hlupáci mají...
Přísloví 20:19... než začneš boj. Mluvka roznáší tajemstvíkudy chodí; s tlučhubou neměj co do činění. Kdo zlořečí...
Izaiáš 37:34...němu nenavrší a nikdo nenastaví štít. Odejdekudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví...
Jeremiáš 6:28... jako by byli z bronzu nebo železa; pomlouvajíkudy chodí, všichni jsou zvrhlost sama. Měchy dmýchají...
Jeremiáš 51:43...vyprahlá země bez vody, země úplně bez obyvatelkudy neprojde žádný smrtelník. Zúčtuji s Bélem v Babylonu,...
Micheáš 5:7... jak mladý lev mezi stády ovcí; drtí a trhá jekudy jde, a nikdo mu je nevyrve. Tvá ruka se zvedne nad...

Slova obsahující kudy: kudy (21) kudys (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |