Krveprolití

Hledám varianty 'krveprolití' [ krveprolitím (1) krveprolití (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 2:33...vojevůdce Amasy, syna Jeterova, nevěděl. To krveprolití provždy padne na hlavu Joába a jeho potomků. Na...
Izaiáš 34:2...zástupy; jako proklaté je vyhladí, vydá je krveprolití. Jejich zabití budou pohozeni, zapáchat budou...
Izaiáš 34:6...chystá v Bosře obětní hody, v Edomu hrozné krveprolití. Padnou s nimi i buvoli, býčci spolu se...
Ezechiel 35:6...jsem živ, praví Panovník Hospodin, vydám  krveprolití a krev se ti bude lepit na paty. Když ti...
Ezechiel 38:22...meč proti sobě navzájem. Budu ho soudit moremkrveprolitím, průtrží mračen a kroupami jako kameny, budu...
Ozeáš 4:2...a cizoložení - rozmáhá se to víc a víc, jedno krveprolití za druhým! To proto země uvadá a každý její...

Slova obsahující krveprolití: krveprolití (6) krveprolitím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |