Krvácení

Hledám varianty 'krvácení' [ krvácením (2) krvácení (20) ]. Nalezeno 18 veršù.
Leviticus 12:2...nečistá, stejně jako v době svého pravidelného krvácení. Osmého dne bude chlapec obřezán...
Leviticus 12:5...dívku, bude po dva týdny nečistá jako při svém krvácení a její očišťování od krve potrvá ještě šedesát...
Leviticus 12:7...ni obřad smíření, a tak bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákon o ženě, která porodila chlapce nebo...
Leviticus 15:19...žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krvácení oddělena po sedm dní. Každý, kdo se dotkne,...
Leviticus 15:20... do večera. Všechno, na čem by během svého krvácení ležela, bude nečisté; rovněž všechno, na čem by...
Leviticus 15:24...do večera. Jestliže s ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dní. Také...
Leviticus 15:25...dlouhodobým výtokem krve mimo své pravidelné krvácení nebo když výtok trvá déle než její běžné krvácení,...
Leviticus 15:26...den svého výtoku, bude jako lůžko jejího běžného krvácení; cokoli, na čem by seděla, bude nečisté jako při...
Leviticus 15:33...semene, který jej znečišťuje, a o ženě při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí nějakým výtokem, ...
Leviticus 18:19...pohlavně obcovat se ženou během nečistoty jejího krvácení. Nesmíš obcovat s manželkou svého bližního, a tak...
Leviticus 20:18...za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový obnažil její krvácení a...
2. Samuel 11:4...vyspal se s (právě se totiž očistila od svého krvácení). Potom se vrátila domů. Když ta žena zjistila, že...
Ezechiel 22:10...s manželkou svého otce a ženy v době svého krvácení jsou v tobě znásilňovány. Kdekdo v tobě páchá...
Ezechiel 36:17...způsoby byly v mých očích nečisté jako ženské krvácení. Vylil jsem tedy na svůj hněv, neboť v zemi...
Matouš 9:20...zezadu přiblížila žena, která dvanáct let trpěla krvácením, a dotkla se cípu jeho roucha. Řekla si totiž:...
Marek 5:29...se aspoň jeho roucha, budu uzdravena." Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho...
Lukáš 8:43...Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla krvácením. Utratila všechno své živobytí na lékaře, ale...
Lukáš 8:44...k Ježíši a dotkla se cípu jeho roucha, její krvácení ihned přestalo. "Kdo se dotkl?" ptal se Ježíš....

Slova obsahující krvácení: krvácení (20) krvácením (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |