Krutost

Hledám varianty 'krutost' [ krutostí (4) krutost (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 9:24...sváru, a Šechemští Abimelecha zradili. To aby krutost spáchaná na sedmdesáti Jerub-baalových synech byla...
2. Letopisů 16:10...se také k některým z lidu dopustil velikých krutostí. Asovy skutky jsou od počátku do konce zapsány...
Žalmy 55:10...Pohlť je, Pane, jazyk jim spleť, ve městě vládne krutost a rozbroje! Ve dne i v noci krouží po jeho zdech,...
Žalmy 73:6...stavějí na odiv, jak šatem se halí vlastní krutostí. Oči se jim zalévají tučností, mají víc, než si...
Přísloví 21:7... smrtelná past. Darebáci budou smeteni vlastní krutostí; konat spravedlnost totiž odmítli. Cesta...
Ezechiel 7:11...Zkáza propukla, hůl rozkvetla, pýcha vypučelakrutost vyrostla ve kmen zla. Nezbude nikdo z nich, nikdo z...
Ezechiel 28:16...množství tvého obchodování se tvé nitro naplnilo krutostí a zhřešil jsi. Proto jsem vykázal z Boží hory,...

Slova obsahující krutost: krutost (3) krutostí (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |