Krutě

Hledám varianty 'krutě' [ krutě ]. Nalezeno 10 veršù.
Leviticus 25:43...nebudou na prodej jako otroci!) Nebudeš nad ním krutě panovat - boj se svého Boha! Tvůj otrok i tvá děvečka...
Leviticus 25:46...bratry nikoli. Nad svým bratrem nikdo nesmí krutě panovat. Když se přistěhovalec žijící u tebe vzmůže a...
Leviticus 25:53...rok po roce. Dohlédni, aby nad ním nikdo krutě nepanoval. Nebude-li však v těchto letech vykoupen,...
Soudců 4:3...set železných vozů a po dvacet let syny Izraele krutě utiskoval. V době soudila Izrael prorokyně Debora,...
Soudců 6:2...na sedm let. Midiánci utlačovali Izrael tak krutě, že si Izraelci před nimi dělali úkryty v horách a...
Nehemiáš 9:10...i na všechen jeho lid, neboť jsi věděl, jak je krutě trápili. Získal sis jméno, jaké dodnes máš. Moře jsi...
Žalmy 27:12...nepřátel - povstali proti mně lživí svědkovékrutě obviňují ! Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými...
Izaiáš 47:6...nad nimi lítost neměla, svým jhem jsi i starce krutě tížila. Říkalas: "Jsem věčná královna," a nic sis k...
Ezechiel 34:4...zpět, ztracené nehledáte, ale surověkrutě nad nimi panujete. Rozutekly se, protože neměly...
Skutky 12:1...Barnabášovi a Saulovi. V době král Herodes krutě napadl některé z těch, kdo patřili k církvi. Jakuba,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |