Krupobití

Hledám varianty 'krupobití' [ krupobití (22) ]. Nalezeno 20 veršù.
Exodus 9:18...tedy pozor: Zítra touto dobou způsobím hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne jeho založení ...
Exodus 9:19...zůstane venku, člověk nebo zvíře, toho to krupobití utluče!'" Kdo z faraonových dvořanů tedy bral...
Exodus 9:22...ruku k nebi, se na celou egyptskou zem spustí krupobití - na lidi, dobytek i na každou polní rostlinu v...
Exodus 9:24...chrlil na egyptskou zem kroupy. Nastalo hrozné krupobití a uprostřed toho krupobití se klikatily blesky....
Exodus 9:25...stal národem. Po celé egyptské zemi potlouklo to krupobití vše, co bylo na poli - jak lidi, tak dobytek....
Exodus 9:26...kraji, kde bydleli synové Izraele, žádné krupobití nebylo. Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a...
Exodus 9:28...neprávu! Modlete se k Hospodinu. Božích hromůkrupobití bylo dost! Propustím vás, se tu nemusíte...
Exodus 9:29...a vzepnu ruce k Hospodinu, hromy přestanoukrupobití skončí. To abys poznal, že země je Hospodinova....
Exodus 9:33...ven z města a vzepjal ruce k Hospodinu. Hromykrupobití rázem skončily a na zem se přestal valit déšť. A...
Exodus 9:34...valit déšť. A když farao uviděl, že déšťkrupobití i hromy přestaly, pokračoval zarytě ve svém...
Exodus 10:5...toho, co se zachránilo, vše, co vám zbylo po tom krupobití, ožerou i všechny stromy, které vám raší na poli....
Exodus 10:12...všechny rostliny v zemi - vše, co zbylo po tom krupobití." Mojžíš tedy napřáhl svou hůl na egyptskou zem a...
Exodus 10:15... se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo po krupobití, byliny i ovoce na stromech. V celém Egyptě...
Jozue 10:11...jako kameny. Tak jich pomřelo více od toho krupobití, než kolik jich synové Izraele pobili mečem....
Žalmy 18:13...stan. Před jeho žárem se rozstoupila mračnakrupobití a blesky plamenné, Hospodin v nebi zaburácel,...
Žalmy 18:14...Hospodin v nebi zaburácel, hlas Nejvyššího znělkrupobití a blesky plamenné! Deštěm šípů rozehnal je,...
Žalmy 78:48...fíkovníky zničil mráz. Na jejich stáda dopustil krupobití, na jejich dobytek palčivý žár. Planoucí hněv...
Izaiáš 28:2...vínem zmoženi! Hle - Pánův silák udatný jako krupobití a vítr ničivý, jak vodní průtrž a mocné záplavy...
Zjevení 8:7...k troubení. Když zatroubil první anděl, nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to svrženo na zem....
Zjevení 11:19... hlasy a hromobití, zemětřesení a veliké krupobití. Na nebi se ukázalo veliké znamení: žena oděná...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |