Kruhu

Hledám varianty 'kruhu' [ kruzích (1) kruhy (18) kruhů (1) kruhu (3) ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 25:12...uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po...
Exodus 25:14...tyče a obložíš je zlatem; tyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit....
Exodus 25:15...na nich truhla dala nosit. Tyče budou zůstávatkruzích truhly, nebudou z nich vytahovány. Do truhly pak...
Exodus 25:26...zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou....
Exodus 25:27...připevníš ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohouKruhy budou upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče...
Exodus 27:4...a na jeho čtyři konce připevníš čtyři bronzové kruhy. Mříž připevníš pod obrubu oltáře tak, aby byla v...
Exodus 27:7...a obložíš je bronzem. Tyče se provléknou skrz kruhy a budou po obou bocích oltáře, aby se dal nosit....
Exodus 30:4...věncem k němu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Budou to úchyty pro tyče, aby...
Exodus 37:3...udělal zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem nohám: dva kruhy po...
Exodus 37:5...tyče a obložil je zlatem. Tyče pak provlékl skrz kruhy po bocích truhly, aby se truhla dala nosit. Vyrobil...
Exodus 37:13...další zlatý věnec. Ulil k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohou....
Exodus 37:14...připevnil ke čtyřem rohům u jeho čtyř nohouKruhy byly upevněny těsně pod obrubou jako úchyty pro tyče,...
Exodus 37:27...věncem k němu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou stranách. Sloužily jako úchyty pro tyče...
Exodus 38:5... Na čtyřech koncích bronzového roštu ulil čtyři kruhy jako úchyty pro tyče. Tyče vyrobil z akáciového dřeva...
Exodus 38:7...dřeva a obložil je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal nosit. Udělal...
Růt 4:10...vzbudil dědice, aby jméno mrtvého nezmizelokruhu jeho bratrů a z brány jeho města. Dnes jste toho...
1. Královská 7:31...na ústí byly rytiny. Postranice ovšem nebyly do kruhu, ale do čtverce. Pod postranicemi byla čtyři kola s...
Jeremiáš 18:3...domu a hle, právě pracoval na hrnčířském kruhu. Nádoba, kterou z hlíny tvaroval, se mu ale pod...
Skutky 19:31...Také někteří jeho přátelé z asijských nejvyšších kruhů mu naléhavě vzkazovali, se neodvažuje do divadla....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |