Kroupy

Hledám varianty 'kroupy' [ krup (1) kroupy (9) kroupami (7) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 9:23...svou hůl k nebi a vtom Hospodin spustil hromykroupy a k zemi začaly šlehat blesky. To Hospodin chrlil na...
Jozue 10:11...stráni, Hospodin je do Azeky zasypával z nebe kroupami velkými jako kameny. Tak jich pomřelo více od toho...
Job 38:22...ses do sněžných skladišť, viděl jsi, kde se kroupy skladují, které uchovávám pro čas soužení, pro dny...
Žalmy 78:47...housenkám vydal, plod jejich práce kobylkámKroupami jejich révu pobil, jejich fíkovníky zničil mráz....
Žalmy 105:32...po celé říši byli komáři. Místo deště je zasypal kroupami, nad jejich zemí se blesky míhaly. Potloukl jejich...
Žalmy 147:17...jako vlnu prostírá, jíním sype jako popelem. Své kroupy jak drobky rozhazuje, kdo obstojí, když přijde jeho...
Žalmy 148:8...zemi, vodní obludy a všechny hlubiny, bleskykroupy, mlha i sníh, prudký vichr, plnící jeho rozkazy,...
Izaiáš 28:17...ustanovím právo, za olovnici vezmu spravedlnostkroupy pak smetou úkryt vašich lží, vaši skrýš voda zatopí....
Izaiáš 30:30...s plameny sžírajícího ohně, s průtrží, lijákemkroupami. Hospodin svým hlasem vyděsí Asýrii, svou holí ji...
Izaiáš 32:19...v odpočinutí bez starostí. I kdyby byl les pobit kroupami a město srovnáno bylo se zemí, blaze vám, kdo...
Ezechiel 13:11...Spadne to! Přijdou dešťové přívaly, budou padat kroupy jako kameny, strhne se větrná bouře, a hle - ta zeď...
Ezechiel 13:13...dešťové přívaly a ve své ničivé zuřivosti sešlu kroupy jako kameny. Zbořím zeď, kterou jste nahazovali...
Ezechiel 38:22...ho soudit morem a krveprolitím, průtrží mračenkroupami jako kameny, budu dštít oheň a síru na něj a jeho...
Ageus 2:17... na čem jste pracovali, jsem bil plísní, snětíkroupami, a přesto jste na nedbali, praví Hospodin....
Zjevení 16:21...se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy těžké jako cent. A kvůli ráně těch krup se lidé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |