Krmila

Hledám varianty 'krmila' [ krmit (2) krmily (2) krmili (1) krmila (1) krmil (8) krmí (6) krmi (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 47:17... skot i za osly. Za všechen jejich dobytek je krmil chlebem po celý rok. A když ten rok uplynul, přišli k...
Exodus 16:32...vaše pokolení. vidí pokrm, jímž jsem vás krmil na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi...
Deuteronomium 8:3... nebo ne. Pokořoval a dopouštěl na tebe hladkrmil manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti...
Deuteronomium 8:16...vodu z nejtvrdší skály. To on na poušti krmil manou, kterou tví otcové neznali, aby pokořil a...
Deuteronomium 10:18...sirotku a vdově, miluje přistěhovalce, a tak jej krmí a šatí. Proto milujte přistěhovalce - vždyť jste sami...
Soudců 14:14...na to. "Chceme ji slyšet." Pověděl jim: "Kdo se krmí, vydal krmi, ze siláka sladkost láká." Tři dny...
2. Samuel 13:5...mu: Kdyby tak mohla přijít sestra Támar a nakrmila . Připravila by jídlo tady u , abych se díval, a...
Žalmy 81:17...jejich osud by se navěky zpečetil. Svůj lid bych krmil tou nejlepší z pšenic, medem ze skály bych ...
Žalmy 104:27...tam hrál! Ti všichni k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřeby. Dáváš jim a oni sbírají, když otevřeš...
Žalmy 145:15...sklíčení. Oči všech k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase potřeby. Otevíráš ruku, abys nasytil touhy...
Přísloví 15:14... Srdce rozumného touží po vědění, ústa tupců se krmí tupostí. Každý den chudáka bývá těžký, dobrotivé srdce...
Izaiáš 1:3...býk zná svého hospodáře, osel zná jesle, kde ho krmí pán - Izrael ale nechce znát, můj lid si nevšímá! Ach,...
Izaiáš 30:24... Býci i osli, kteří obdělávají zemi, se budou krmit pící šťavnatou, čechranou vidlemi a lopatou. Z každé...
Izaiáš 44:20...špalkem mám teď pokleknout?" Takový člověk se krmí popelem, oklamané srdce svádí jej. Nezachrání se,...
Pláč 4:3...I šakalí matky nastavují prsy, aby své mladé krmily, můj lid je ale k svým dětem krutý tak jako pštrosi...
Ezechiel 23:37...od krve. Cizoložily se svými hnusnými modlamikrmily je dětmi, které mi porodily. Zároveň mi ještě...
Ozeáš 12:2...zpěčuje - Svatému, který věrný je. Větrem se krmí Efraim, honí se za větrem východním, celý den...
Nahum 2:12...Kde je teď to doupě lví? Kde se jejich mladí krmili? Kde to obcházel lev se lvicí a mláďaty, aniž je kdo...
Zachariáš 11:16...maličké, nebude hojit zraněné, ba ani zdravé krmit nebude. Ty vypasené však bude jíst; bude je rvát i s...
1. Korintským 3:2...jako s tělesnými, jako s nemluvňaty v KristuKrmil jsem vás mlékem, ne hutným pokrmem, neboť jste ho...

Slova obsahující krmila: krmila (1) nakrmila (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |