Krky

Hledám varianty 'krky' [ krky (2) krků (2) krku (7) krk (10) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 27:16...synu Jákobovi a ovinula mu ruce i hladkou část krku kůzlečími kožkami. Onu pochoutku i chléb, který...
Genesis 33:4... Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krku a líbal ho. Oba plakali. Když potom pozvedl oči,...
Genesis 41:42...na ruku Josefovi; oblékl mu kmentové roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze...
Genesis 45:14...sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a Benjamín plakal v jeho objetí. Potom líbal...
Genesis 46:29... Jakmile se před ním objevil, padl mu kolem krku a dlouho plakal v jeho objetí. Izrael tehdy Josefovi...
Numeri 11:6...na pórek, cibuli a česnek. Teď máme jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana byla jako semeno...
Soudců 8:21...a oba je zabil. Vzal si také ozdobné půlměsícekrků jejich velbloudů. Izraelci potom Gedeona vybízeli:...
Soudců 8:26...roucha midiánských králů ani náhrdelníkykrků jejich velbloudů. Gedeon z toho pak udělal efod a...
Job 16:12...jsem v poklidu - vtom na udeřil, chytil za krk a bil a bil! Udělal si ze terč, zasypává deštěm...
Žalmy 69:2... Žalm Davidův. Bože, pomoz mi, voda po krk sahá mi! Hluboko klesám do bahna beze dna, kolem ...
Přísloví 23:2...se ti nabízí. Neukrotíš-li svoji chuť, sám si do krku vrazíš nůž. Po jeho lahůdkách nedychti - ten pokrm je...
Přísloví 29:10...poctivce nenávidí, upřímnému se sápou po krku. Tupec průchod všem svým citům, moudrý se ale drží...
Daniel 5:7...přečte a vyloží mi ho, bude oblečen purpurem, na krk dostane zlatý řetěz a stane se třetím nejmocnějším v...
Daniel 5:16...přečíst a vyložit, budeš oblečen purpurem, na krk dostaneš zlatý řetěz a staneš se třetím nejmocnějším v...
Daniel 5:29...na to přikázal, Daniela obléknou purpurem, na krk mu dají zlatý řetěz a prohlásí ho třetím nejmocnějším v...
Ozeáš 9:4... kdo ho jedí, se poskvrní. Takový chléb jim krky nasytí, do Hospodinova domu však nepatří. Co si...
Matouš 18:6...ve mne věří, bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili veliký mlýnský kámen a utopili ho v mořské...
Marek 9:42...věří, bylo by pro něj mnohem lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře. [44] Kdyby...
Lukáš 15:20...dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. ‚Otče,' řekl syn, ‚zhřešil jsem...
Lukáš 17:2...přicházejí. Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby...
Římanům 16:4...v Kristu Ježíši, kteří pro nasadili vlastní krk, takže jsem jim zavázán nejen , ale i všechny církve...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |