Krevního

Hledám varianty 'krevního' [ krevnímu (1) krevním (2) krevního (2) krevní (6) ]. Nalezeno 11 veršù.
Numeri 35:19...je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li...
Numeri 35:21...kdo ho udeřil, zemřít - je to vrah. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho. Strčí-li...
Numeri 35:24...mu nic zlého, pak mezi tím, kdo udeřil, a krevním mstitelem rozhodne obec podle těchto soudních...
Numeri 35:25...pravidel. Obec ochrání toho, kdo zabil, před krevním mstitelem a umožní mu návrat do útočištného města,...
Numeri 35:27...vyjít za hranice svého útočištného městakrevní mstitel ho najde mimo jeho hranice a zabije ho,...
Deuteronomium 19:6...to bylo příliš daleko, mohl by vraha dostihnout krevní mstitel, jenž by jej pronásledoval, a ve své...
Deuteronomium 19:12...pošlou, vezmou ho odtud a vydají jej do rukou krevního mstitele, aby zemřel. Neslituješ se nad ním....
Jozue 20:3...zabil. Budou vám sloužit za útočiště před krevní mstou. Když se provinilý uteče do jednoho z těchto...
Jozue 20:5... aby bydlel u nich. Když ho bude pronásledovat krevní mstitel, nevydají mu ho, poněvadž svého bližního...
Jozue 20:9...zabil, uchýlí se tam, aby nezemřel rukou krevního mstitele, dokud se nepostaví před obec. Vůdcové...
2. Samuel 14:11...prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že zabrání krevnímu mstiteli rozmnožit neštěstí zabitím mého syna." Na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |