Krajských

Hledám varianty 'krajských' [ krajských (6) ]. Nalezeno 6 veršù.
1. Královská 10:15...obchodování kupců i ode všech arabských králůkrajských hejtmanů. Král Šalomoun nechal zhotovit 200 pavéz...
1. Královská 20:14... "Tak praví Hospodin: Skrze mladíky sloužícíkrajských hejtmanů," odpověděl prorok. "Kdo zahájí útok?"...
1. Královská 20:15...prorok. Nechal tedy nastoupit mladíky od krajských hejtmanů a bylo jich 232. Po nich nechal...
1. Královská 20:17...spojenci.) Nejprve vyrazili mladíci od krajských hejtmanů. Ben-hadad vyslal průzkumníky, protože...
1. Královská 20:19... jdou vyjednávat nebo bojovat!" Za mladíky od krajských hejtmanů ale z města vytáhlo celé izraelské...
2. Letopisů 9:14...kupců a obchodníků i ode všech arabských králůkrajských hejtmanů, kteří Šalomounovi odváděli zlato a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |